X. Sympozium AGEL

Program sympozia

Čtvrtek 5. 10. 2017

Registrace účastníků

7:30 – 8:30

Zahájení sympozia

8:30 – 9:00

Sál Evropa

Předseda dozorčí rady AGEL a.s., Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
Hejtman Olomouckého kraje, Ladislav Okleštěk
Předseda Vědecké rady AGEL a.s., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Předseda organizačního výboru sympozia, MUDr. Matej Škrovina, Ph.D.

LÉKAŘSKÉ SEKCE

1. Interní obory I.

9:00 – 10:30

Sál Madrid

Předsedající: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.

 • Novinky v léčbě chronické trombembolické plicní hypertenze
  Aschermann M.
 • Nové technologie a léčebné strategie v kardiologii
  Branny M.
 • Program komplexní podiatrické péče
  Jetmar V.
 • Nové technologie v endovaskulární léčbě tepenných onemocnění
  Wierzgoň M.
 • Největší pokroky a novinky klinické onkologie
  Petruželka L.
 • Co nám přinesly nové technologie v radioterapii
  Soumarová R.

Coffee break

10:30 – 10:45

2. Chirurgické obory I.

10:45 – 12:15

Sál Madrid

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

 • Reálné dopady molekulárně-genetických vyšetření v chirurgických oborech
  Krška Z.
 • Robotická chirurgie – současný stav a perspektiva
  Škrovina M.
 • Miniinvazivní náhrada aortální chlopně - nový směr v kardiochirurgii
  Branny P.
 • Moderní trendy v urologii
  Štursa M.
 • Redukční osteotomie hlavice femuru u stavů po CLP (M. Calve – Legg – Pethes)
  Dungl P.
 • Sentinelové lymfatické uzliny a systémový lymfatický mapping u cervikálního a endometriálneho karcinómu – laser navigovaná fluorescenční technika
  Bartoš P.
 • Kochleární implantace (sluch – jediný smysl, jehož ztrátu lze nahradit)
  Komínek P.

Oběd

12:15 – 13:15

3. Interní obory II.

13:15 – 14:45

Sál Madrid

Předsedající: MUDr. Ondrěj Urban, Ph.D., doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

 • Endoskopické techniky a technologie měnící paradigma léčby časných neoplázií trávicí trubice
  Urban O.
 • Novinky v diagnostice, terapii a jejím monitorování u pacientů s diabetem mellitus
  Raidová J.
 • Akutní selhání ledvin na interním oddělení
  Honová V.
 • Mechanická rekanalizace – nová éra v léčbě ischemického iktu
  Václavík D.
 • Nové laboratorní postupy v klinické imunologii a alergologii
  Ondrejková A.
 • Nové diagnostické možnosti v pneumologii
  Ondrejka G.

Coffee break

14:45 – 15:00

4. Pediatrie, obory diagnostiky, nutrice

15:00 – 16:30

Sál Madrid

Předsedající: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA., EurChem

 • Moderní trendy v nutriční přípravě a terapii
  Bezděk K.
 • MicroRNA a jejich potencionální využití v medicíně. Podaří se změnit teorii v rutinní praxi?
  Stejskal D.
 • Budoucnost využití stanovení LC-MS/MS (kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí v klinické praxi. Automatizace složitých analýz a jejich inkorporace do pásového provozu jako součást rutinního provozu laboratoří.
  Gucky T.
 • Automatizace provozu patologie
  Franková K.
 • Selektivní aferéza na IgE a Rheo kolonách – naše zkušenosti
  Kobsa M.
 • Screeningová monitorace spánku u dětí
  Tenora J.

SEKCE MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Management zdravotnických zařízení I.

9:15 – 10:30

Sál Olomouc

 • Priority WHO v péči o zdraví
  Šteflová A.
 • Zdravotníctvo v EÚ - priority a nástroje riadenia
  Jarčuška P.
 • Národný zdravonícky informačný systém – prvý krok k eHealth
  Linhardt P.
 • Informační soustava skupiny AGEL
  Pech D.

Coffee break

10:30 – 10:45

Management zdravotnických zařízení II.

10:45 – 12:15

Sál Olomouc

 • DRG, příliš dlouhá cesta
  Mašek J.
 • Ako ďalej zdravotné poistenie?
  Kultan M.
 • Revízia výdavkov v zdravotníctve a plány v sektore na rok 2018
  Smatana M.
 • Risk management ve zdravotnických zařízeních
  Zápotocký M.

Oběd

12:15 – 13:15

Management zdravotnických zařízení III.

13:15 – 14:45

Sál Olomouc

 • Inovativní mechanizmy financování zdravotnických systémů
  Dudra J.
 • Využitie databázy skúsenosti pacientov v klinickej praxi a v príprave zdravotníckych pracovníkov
  Madarasová Gecková A.
 • K čemu může inspirovat kvalita
  Krausová K.
 • Radiology Solutions Outcomes – efficient imaging services, with satisfied patients and optimal economic return
  Nebus P., Sakkas V.
 • “Nové technologie” a veřejný zájem
  Frňka P.

Coffee break

14:45 – 15:00

SESTERSKÁ SEKCE

1. Sestry I. Chirurgické obory

9:00 – 10:45

Sál Evropa 1, 2

Předsedající: MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D., Bc. Nina Hrtanová, Dagmar Štůralová

 • Social freezing - není čas ztrácet čas!
  Nesvadbová A.
 • Operační sály 21. století aneb technika na vaší straně
  Hrtanová N., Toul D.
 • Management pooperační bolesti
  Vietorisová L., Gajdošová L.
 • LEOV – laserová operace varixů
  Smejkalová I.
 • Úzkost u pacientů v souvislosti s provedením operačního výkonu
  Štůralová D.
 • Elefantiáza dolních končetin- kazuistika
  Chmelíková L.
 • Chirurgická léčba aortální chlopně
  Vojtovičová P.

Coffee break

10:45 – 11:00

2. Sestry II. Interní obory

11:00 – 12:30

Sál Evropa 1, 2

Předsedající:
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Mgr. Pavla Jansová, Bc. Klaudia Tatarková

 • Transplantace ledvin
  Ťulpová R.
 • Manažment zdravotnej starostlivosti u pacientov s NCMP – štandardný postup podávania fibrinolytickej liečby – Actilyse
  Lorincová Š., Chromčová R.
 • Domácí parenterální výživa aneb jak to „chodí“ v praxi
  Jansová P.
 • Péče o pacienta s demencí
  Nováková L.
 • Novinky v péči o diabetiky
  Prokopová L.
 • Hyperbilirubinémia u novorodencov a jej terapia
  Tatarková K., Bátorová M.

Oběd

12:30 – 13:30

3. Sestry III. Varia

13:30 – 15:00

Sál Evropa 1, 2

Předsedající:
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., Bc. Renáta Chromčová, Mgr. David Stebel

 • Nové metódy v liečbe vertebrogénnych ochorení
  Chromčová R., Lörincová Š.
 • Mezioborová spolupráce fyzioterapeut - protetik aneb protetika „na míru“
  Horáková G., Cypris L.
 • Cardiohelp – nové zařízení k ECMO (ECMO – nový přístroj, nové možnosti)
  Stebel D.
 • Možnosti léčby těžkých forem atopické dermatitidy u dětí
  Mikulenková I.
 • Neurostimulace u paretických pacientů
  Pinkavová H.
 • Transtelefonní přenos EKG u pacientů s palpitacemi a symptomy podezřelé arytmogenní etiologie – Diagnostická a ekonomická výtěžnost vyšetření oproti konvenčnímu postupu
  Hečko J., Chovančík J.

Coffee break

15:00 – 15:15

POSTERY

9:00 – 18:00

Foyer

 • Prezentace posterů v elektronické podobě

Hodnotící komise soutěže o nejlepší poster:

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Ing. Kristína Krausová, MBA

Zahájení slavnostního večera

19:30

Vyhlášení soutěže o nejlepší poster v kategorii lékař a nelékař.
Vystoupení Olgy Lounové.
DJ Roman Pachta.

Pátek 6. 10. 2017

INTERNÍ GRANTY AGEL

8:40 – 11:00

Sál Madrid