X. Sympozium AGEL

Program sympozia

Čtvrtek 5. 10. 2017

Registrace účastníků

7:30 – 8:30

Zahájení sympozia

8:30 – 9:00

Sál Evropa

Předseda dozorčí rady AGEL a.s., Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Předseda Vědecké rady AGEL a.s., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Předseda organizačního výboru sympozia, MUDr. Matej Škrovina, Ph.D.

LÉKAŘSKÉ SEKCE

1. Interní obory I.

9:00 – 10:30

Sál Madrid

Předsedající:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Novinky v léčbě chronické trombembolické plicní hypertenze
  Aschermann M. (Praha)
 • Nové technologie a léčebné strategie v kardiologii
  Branny M. (Třinec)
 • Program komplexní podiatrické péče
  Jetmar V. (Ostrava-Vítkovice)
 • Nové technologie v endovaskulární léčbě tepenných onemocnění
  Wierzgoň M. (Třinec)
 • Největší pokroky a novinky klinické onkologie
  Petruželka L. (Praha)
 • Co nám přinesly nové technologie v radioterapii
  Soumarová R. (Nový Jičín)

Coffee break

10:30 – 10:45

2. Chirurgické obory I.

10:45 – 12:15

Sál Madrid

Předsedající:
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Reálné dopady molekulárně-genetických vyšetření v chirurgických oborech
  Krška Z. (Praha)
 • Robotická chirurgie – současný stav a perspektiva
  Škrovina M. (Nový Jičín)
 • Miniinvazivní náhrada aortální chlopně - nový směr v kardiochirurgii
  Branny P. (Třinec)
 • Moderní trendy v urologii
  Štursa M. (Nový Jičín)
 • Redukční osteotomie hlavice femuru u stavů po CLP (M. Calve – Legg – Pethes)
  Dungl P. (Praha)
 • Sentinelové lymfatické uzliny a systémový lymfatický mapping u cervikálního a endometriálneho karcinómu – laser navigovaná fluorescenční technika
  Bartoš P. (Nový Jičín)
 • Kochleární implantace (sluch – jediný smysl, jehož ztrátu lze nahradit)
  Komínek P. (Ostrava)

Oběd

12:15 – 13:15

3. Interní obory II.

13:15 – 14:45

Sál Madrid

Předsedající:
MUDr. Ondrěj Urban, Ph.D.
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Endoskopické techniky a technologie měnící paradigma léčby časných neoplázií trávicí trubice
  Urban O. (Vítkovice)
 • Novinky v diagnostice, terapii a jejím monitorování u pacientů s diabetem mellitus
  Raidová J. (Olomouc)
 • Akutní selhání ledvin na interním oddělení
  Honová V. (Nový Jičín)
 • Mechanická rekanalizace – nová éra v léčbě ischemického iktu
  Václavík D. (Vítkovice)
 • Nové laboratorní postupy v klinické imunologii a alergologii
  Ondrejková A. (Nový Jičín)
 • Nové diagnostické možnosti v pneumologii
  Ondrejka G. (Nový Jičín)

Coffee break

14:45 – 15:00

4. Pediatrie, obory diagnostiky, nutrice

15:00 – 16:30

Sál Madrid

Předsedající:
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA., EurChem

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Moderní trendy v nutriční přípravě a terapii
  Bezděk K. (Nový Jičín)
 • MicroRNA a jejich potencionální využití v medicíně. Podaří se změnit teorii v rutinní praxi?
  Stejskal D. (Olomouc)
 • Budoucnost využití stanovení LC-MS/MS (kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí v klinické praxi. Automatizace složitých analýz a jejich inkorporace do pásového provozu jako součást rutinního provozu laboratoří.
  Gucky T. (Nový Jičín)
 • Automatizace provozu patologie
  Franková K. (Nový Jičín)
 • Selektivní aferéza na IgE a Rheo kolonách – naše zkušenosti
  Kobsa M. (Nový Jičín)
 • Screeningová monitorace spánku u dětí
  Tenora J. (Prostějov)

SEKCE MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Management zdravotnických zařízení I.

9:15 – 10:30

Sál Olomouc

Předsedající:
MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
Mgr. Pavel Šléška
Ing. René Janosch

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Priority WHO v péči o zdraví
  Šteflová A. (WHO)
 • Zdravotníctvo v EÚ - priority a nástroje riadenia
  Jarčuška P. (UPJŠ Košice)
 • Národný zdravonícky informačný systém – prvý krok k eHealth
  Linhardt P. (eHealth evangelist)
 • Informační soustava skupiny AGEL
  Pech D. (Medical Systems)

Coffee break

10:30 – 10:45

Management zdravotnických zařízení II.

10:45 – 12:15

Sál Olomouc

Předsedající:
MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
Mgr. Pavel Šléška
Ing. René Janosch

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • DRG, příliš dlouhá cesta
  Mašek J. (DRG expert)
 • Ako ďalej zdravotné poistenie?
  Kultan M. (eHealth evangelist)
 • Revízia výdavkov v zdravotníctve a plány v sektore na rok 2018
  Smatana M. (MZ SR)
 • Risk management ve zdravotnických zařízeních
  Zápotocký M. (AGEL)

Oběd

12:15 – 13:15

Management zdravotnických zařízení III.

13:15 – 14:45

Sál Olomouc

Předsedající:
MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
Mgr. Pavel Šléška
Ing. René Janosch

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Inovativní mechanizmy financování zdravotnických systémů
  Dudra J. (AGEL)
 • Využitie databázy skúsenosti pacientov v klinickej praxi a v príprave zdravotníckych pracovníkov
  Madarasová Gecková A. (UPJŠ Košice)
 • K čemu může inspirovat kvalita
  Krausová K. (AGEL)
 • Radiology Solutions Outcomes – efficient imaging services, with satisfied patients and optimal economic return
  Sakkas V. (GE healthcare)
 • “Nové technologie” a veřejný zájem
  Frňka P. (ČPZP)

Coffee break

14:45 – 15:00

SESTERSKÁ SEKCE

1. Sestry I. Chirurgické obory

9:00 – 10:45

Sál Evropa 1, 2

Předsedající:
MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.
Bc. Nina Hrtanová
Dagmar Štůralová

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Social freezing - není čas ztrácet čas!
  Nesvadbová A. (Olomouc)
 • Operační sály 21. století aneb technika na vaší straně
  Hrtanová N., Toul D. (Ostrava)
 • Management pooperační bolesti
  Vietorisová L., Gajdošová L. (Krompachy)
 • LEOV – laserová operace varixů
  Smejkalová I.(Šternberk)
 • Úzkost u pacientů v souvislosti s provedením operačního výkonu
  Štůralová D. (Rýmařov)
 • Elefantiáza dolních končetin- kazuistika
  Chmelíková L. (Přerov)
 • Chirurgická léčba aortální chlopně
  Vojtovičová P. (Třinec)

Coffee break

10:45 – 11:00

2. Sestry II. Interní obory

11:00 – 12:30

Sál Evropa 1, 2

Předsedající:
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Mgr. Pavla Jansová
Bc. Klaudia Tatarková

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Transplantace ledvin
  Ťulpová R.
 • Manažment zdravotnej starostlivosti u pacientov s NCMP – štandardný postup podávania fibrinolytickej liečby – Actilyse
  Lorincová Š., Chromčová R. (Levoča)
 • Domácí parenterální výživa aneb jak to „chodí“ v praxi
  Jansová P. (Nový Jičín)
 • Péče o pacienta s demencí
  Nováková L. (Přerov)
 • Novinky v péči o diabetiky
  Prokopová L. (Prostějov)
 • Hyperbilirubinémia u novorodencov a jej terapia
  Tatarková K., Bátorová M. (Krompachy)

Oběd

12:30 – 13:30

3. Sestry III. Varia

13:30 – 15:00

Sál Evropa 1, 2

Předsedající:
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Bc. Renáta Chromčová
Mgr. David Stebel

Délka každé přednášky 13 min. + 2 min. diskuze

 • Nové metódy v liečbe vertebrogénnych ochorení
  Chromčová R., Lörincová Š. (Levoča)
 • Mezioborová spolupráce fyzioterapeut - protetik aneb protetika „na míru“
  Horáková G., Cypris L. (Nový Jičín)
 • Cardiohelp – nové zařízení k ECMO (ECMO – nový přístroj, nové možnosti)
  Stebel D. (Třinec)
 • Možnosti léčby těžkých forem atopické dermatitidy u dětí
  Mikulenková I. (Nový Jičín)
 • Neurostimulace u paretických pacientů
  Pinkavová H. (Prostějov)
 • Transtelefonní přenos EKG u pacientů s palpitacemi a symptomy podezřelé arytmogenní etiologie – Diagnostická a ekonomická výtěžnost vyšetření oproti konvenčnímu postupu
  Hečko J., Chovančík J. (Třinec)

Coffee break

15:00 – 15:15

POSTERY

9:00 – 18:00

Foyer

 • Prezentace posterů v elektronické podobě

Hodnotící komise soutěže o nejlepší poster:

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Ing. Kristina Krausová, MBA

SLAVNOSTNÍ VEČER

od 19:30

Vyhlášení soutěže o nejlepší poster v kategorii lékař a nelékař.
Večeře formou rautu.
Vystoupení Olgy Lounové.
DJ Roman Pachta.

Pátek 6. 10. 2017

INTERNÍ GRANTY AGEL

8:30 – 12:00

Sál Madrid

8:30 – 8:45

Detekce polypů/adenomů při kapslové kolonoskopii v porovnání s kolonoskopii klasickou (INT2013001)
Vítkovická nemocnice
Řešitel: Hanousek Martin
Odborný garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

8:45 – 8:53

Intraoperační radioterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu rekta (INT2013002)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: M. Škrovina (R. Soumarová, M. Duda, E. Holášková)
Odborný garant: prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.

8:53 – 9:01

Validace kvality spánku u pacientů na intenzivní péči (INT2017007)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: H. Locihová (Žiaková, J. Fejfar)
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

9:01 – 9:09

Využití flexibilní videonasofaryngoskopie k detekci aspirace v akutním stádiu po CMP (INT2014002)
Vítkovická nemocnice
Řešitelé: Gabriela Solná (D. Václavík, M. Kusyn, P. Komínek)
Odborný garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

9:09 – 9:17

Využití indocyaninové zeleně (ICG) v mapování vitality koloanální anastomózy u laparoskopické totální excize mezorekta pro primární karcinom (INT2015003)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: M. Škrovina (E. Holášková, V. Benčurik, K. Klos, J. Bartoš)
Odborný garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

9:17 – 9:25

Diagnostika HPV stavu a nových nádorových markerů u karcinomu orofaryngu (INT2015007)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: J. Syrovátka (A. Bóday, H. Perková, R. Andělová, A. Ondrejková, I. Špačková, K. Horká, D. Váhala, S. Tavandzis, D. Galiová)
Odborný garant: prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.

9:25 – 9:33

Transtelefonní přenos EKG u pacientů s palpitacemi a symptomy suspektně arytmogenní etiologie – diagnostická a ekonomická výtěžnost vyšetření oproti konvenčnímu postupu (INT2015009)
Nemocnice Podlesí
Řešitelé: J. Chovančík (M. Branny, M. Fiala, M. Hrošová, O. Jiravský, R. Neuwirth, B. Szmek, V. Bulková)
Odborný garant: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

9:33 – 9:41

Radiofrekvenční katetrová ablace s fakultativním endo/epikardiálním přístupem u pacientů s ICD po proběhlé epizodě maligní komorové arytmie (INT2015010)
Nemocnice Podlesí
Řešitelé: O. Jiravský (M. Branny, R. Neuwirth, J. Pindur, M. Fiala)
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

9:41 – 9:49

Hybridní terapie komorové tachykardie (INT2015011)
Nemocnice Podlesí
Řešitelé: M. Branny (R. Neuwirth, O. Jiravský, P. Branny, J. Chovančík, M. Fiala, M. Urban)
Odborný garant: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

9:49 – 9:57

Instilační podtlaková terapie ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotomií (INT2016001)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: A. Jurkovič (J. Bartoš, M. Škrovina)
Odborný garant: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

9:57 – 10:05

Rozvoj klinickej farmácie vo FORLIFE n. o. Komárno - optimalizácia farmakoterapie u rizikových skupín pacientov (INT2016004)
FORLIFE n.o. Komárno
Řešitelé: H. Komjáthy (K. Hajtmanová, R. Pelikán)
Odborný garant: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.

Přestávka

10:05 – 10:15
10:15 – 10:23

Endoskopická resekce neoplastických lézí trávicí trubice pomocí metody FTR (Full-Thickness Resection) (INT2016005)
Vítkovická nemocnice
Řešitelé: P. Falt (P. Fojtík, O. Urban)
Odborný garant: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

10:23 – 10:31

Unicentrická prospektivní randomizovaná studie srovnávající využití digitálního drenážního systému MEDELA Thopaz+ a konvenční hrudní drenážní techniky u plicních resekcí pro nádorové onemocnění (INT2016009)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: T. Jínek (L. Adamčík, M. Škrovina, M. Duda, J. Smetka, P. Daňa)
Odborný garant: prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.

10:31 – 10:39

Rozvoj a standardizace techniky roboticky asistované radikální cystektomie (INT2016011)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: Miroslav Štursa (J. Fejfar, I. Zábranský)
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

10:39 – 10:47

Potencionální role virů v etiologii a patogenese kolorektálního karcinomu. Mapovaní přítomnosti virů ve zdravé tkáni kolon, patologicky změně tkání polypů a v buňkách kolorektálního karcinomu (INT2017002)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: V. Benčurik (M. Škrovina, H. Bílková, I. Kasperčík, A. Kamler, K. Matějková, S. Stříbrná, D. Váhala)
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

10:47 – 10:55

Stanovenie prognostického významu fibrinolytických faktorov uPA a PAI-1 u pacientov s kolorektálnym karcinómom (INT2017003)
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča
Řešitelé: E. Huľo (S. Huľová, L. Rišková)
Odborný garant: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

10:55 – 11:03

Imunologický dopad radioterapie zhoubných nádorů (INT2017004)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitelé: L. Chlachula (R. Soumarová, A. Ondrejková)
Odborný garant: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

11:03 – 11:11

Účinnost suchého extraktu z břečťanu (EA 575®) obsaženého v přípravku Prospan na průběh zánětu v dolních dýchacích cestách (INT2017006)
Nemocnice Prostějov
Řešitelé: J. Tenora
Odborný garant: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.

11:11 – 11:19

Studium genetického pozadí kardiomyopatií (INT2014001)
Laboratoře AGEL
Řešitelé: A. Bóday (P. Cibulková, P. Vaníčková, L. Baďurová, J. Januška)
Odborný garant: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

11:19 – 11:27

Neochord - proveditelnost a bezpečnost katetrizační implantace neošlašinek u nemocných s hemodynamicky signifikantní mitrální regurgitací a prolapsem mitrální chlopně (INT2017009)
Nemocnice Podlesí
Řešitelé: M. Branny (P. Branny, L. Škňouřil, A. Vodzinská, M. Hudec, K. Klusová, Ranič, P. Kufová, R. Nezvalová)
Odborný garant: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Závěrečné slovo prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., předsedy Vědecké rady AGEL

11:30 – 12.00

Informace o dalších možnostech výzkumných aktivit ve spolupráci s externími subjekty
AGEL a.s.
J. Dudra