X. Sympozium AGEL

Program sympozia

Zahájení sympozia

8:30 – 9:30

Sál Evropa

 • Úvodní slovo

LÉKAŘSKÁ SEKCE

1. Interní obory I.

9:30 – 10:03

Sál Madrid

Předsedající: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.

 • Novinky v léčbě chronické trombembolické plicní hypertenze
  Aschermann M. (Praha)
 • Nové technologie a léčebné strategie v kardiologii
  Branný M. (Třinec)
 • Program komplexní podiatrické péče
  Jetmar V. (Ostrava-Vítkovice)
 • Nové technologie v endovaskulární léčbě tepenných onemocnění
  Wierzgoň M. (Třinec)
 • Největší pokroky a novinky klinické onkologie
  Petruželka L. (Praha)
 • Co nám přinesly nové technologie v radioterapii
  Soumarová R. (Nový Jičín)

Coffee break

10:30 – 10:45

2. Chirurgické obory I.

10:45 – 12:15

Sál Madrid

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

 • Reálné dopady molekulárně-genetických vyšetření v chirurgických oborech
  Krška Z. (Praha)
 • Robotická chirurgie – současný stav a perspektiva
  Škrovina M. (Nový Jičín)
 • Miniinvazivní náhrada aortální chlopně - nový směr v kardiochirurgii
  Branný P. (Třinec)
 • Moderní trendy v urologii
  Štursa M. (Nový Jičín)
 • Redukční osteotomie hlavice femuru u stavů po CLP (M. Calve – Legg – Pethes)
  Dungl P. (Praha)
 • Sentinelové lymfatické uzliny a systémový lymfatický mapping u cervikálního a endometriálneho karcinómu – laser navigovaná fluorescenční technika
  Bartoš P. (Nový Jičín)
 • Kochleární implantace (sluch – jediný smysl, jehož ztrátu lze nahradit)
  Komínek P. (Ostrava)

Oběd

12:15 – 13:15

3. Interní obory II.

13:15 – 14:45

Sál Madrid

Předsedající: MUDr. Ondrěj Urban, Ph.D., doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

 • Endoskopické techniky a technologie měnící paradigma léčby časných neoplázií trávicí trubice
  Urban O. (Vítkovice)
 • Novinky v diagnostice, terapii a jejím monitorování u pacientů s diabetem mellitus
  Raidová J. (Olomouc)
 • Akutní selhání ledvin na interním oddělení
  Honová V. (Nový Jičín)
 • Mechanická rekanalizace – nová éra v léčbě mechanického iktu
  Václavík D. (Vítkovice)
 • Nové laboratorní postupy v klinické imunologii a alergologii
  Ondrejková A. (Nový Jičín)
 • Nové diagnostické možnosti v pneumologii
  Ondrejka G. (Nový Jičín)

Coffee break

14:45 – 15:00

4. Pediatrie, obory diagnostiky, nutrice

15:00 – 16:30

Sál Madrid

Předsedající: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA., Eurchem

 • Moderní trendy v nutriční přípravě a terapii
  Bezděk K. (Nový Jičín)
 • MicroRNA a jejich potencionální využití v medicíně. Podaří se změnit teorii v rutinní praxi?
  Stejskal D. (Olomouc)
 • Budoucnost využití stanovení LC-MS/MS (kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí v klinické praxi. Automatizace složitých analýz a jejich inkorporace do pásového provozu jako součást rutinního provozu laboratoří.
  Gucky T. (Nový Jičín, Olomouc)
 • Automatizace provozu patologie
  Franková K. (Nový Jičín)
 • Selektivní aferéza na IgE a Rheo kolonách – naše zkušenosti
  Kobsa M. (Nový Jičín)
 • Screeningová monitorace spánku u dětí
  Tenora J. (Prostějov)

SEKCE MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Management zdravotnických zařízení I.

9:00 – 10:30

Sál Olomouc

Předsedající: MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, Mgr. Pavel Šléška, Ing. René Janosch

 • Inovativní mechanizmy financování zdravotních systémů
  Dudra J. (AGEL)
 • Zdravotníctvo v EÚ - priority a nástroje riadenia.
  Jarčuška P. (UPJŠ Košice)
 • Národný zdravonícky informačný systém – prvý krok k eHealth
  Linhardt P. (eHealth evangelist)
 • Bezpečnost a zpracování dat
  Černý V. (KPMG)
 • Informační soustava skupiny AGEL
  Pech D. (Medical Systems)

Management zdravotnických zařízení II.

Sál Olomouc

Předsedající: MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, Mgr. Pavel Šléška, Ing. René Janosch

 • DRG, příliš dlouhá cesta
  Mašek J. (DRG expert)
 • Ako ďalej zdravotné poistenie?
  Kultan M. (eHealth evangelist)
 • Revízia výdavkov v zdravotníctve a plány v sektore na rok 2018
  Smatana M. (MZ SR)
 • Risk management ve zdravotnických zařízeních
  Zápotocký M. (AGEL)

Management zdravotnických zařízení III.

Sál Olomouc

Předsedající: MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, Mgr. Pavel Šléška, Ing. René Janosch

 • Priority WHO v péči o zdraví
  Šteflová A. (WHO)
 • Využitie databázy skúsenosti pacientov v klinickej praxi a v príprave zdravotníckych pracovníkov
  Madarasová Gecková A.
 • K čemu může inspirovat kvalita
  Krausová K. (AGEL)
 • Radiology Solutions Outcomes – efficient imaging services, with satisfied patients and optimal economic return
  Nebus P., Sakkas V. (GE healthcare)
 • “Nové technologie” a veřejný zájem
  Frňka P. (ČPZP)

SESTERSKÁ SEKCE

1. Sestry I. Chirurgické obory

9:00 – 10:30

Sál Evropa 1, 2

Předsedající: MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D., Bc. Nina Hrtanová, Dagmar Štůralová

 • Operační sály 21. století aneb technika na vaší straně
  Hrtanová N., Toul D. (Ostrava)
 • Manažment pooperačnej bolesti
  Vietorisová L., Gajdošová L. (Krompachy)
 • LEOV – laserová operace varixů
  Smejkalová I. (Šternberk)
 • Úzkost u pacientů v souvislosti s provedením operačního výkonu
  Štůralová D. (Rýmařov)
 • Elefantiáza dolních končetin- kazuistika
  Chmelíková L. (Přerov)
 • Chirurgická léčba aortální chlopně
  Vojtovičová P. (Třinec)

Coffee break

10:30 – 10:45

2. Sestry II. Interní obory

10:45 – 12:15

Sál Evropa 1, 2

Předsedající:
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Mgr. Pavla Jansová, Bc. Klaudia Tatarková

 • Transplantace ledvin
  Ťulpová R. (Šumperk)
 • Manažment zdravotnej starostlivosti u pacientov s NCMP – štandardný postup podávania fibrinolytickej liečby – Actilyse
  Lorincová Š., Chromčová R. (Levoča)
 • Domácí parenterální výživa aneb jak to „chodí“ v praxi
  Jansová P. (Nový Jičín)
 • Péče o pacienta s demencí
  Nováková L. (Přerov)
 • Novinky v péči o diabetiky
  Prokopová L. (Prostějov)
 • Hyperbilirubinémia u novorodencov a jej terapia
  Tatarková K., Bátorová M. (Krompachy)

Oběd

12:15 – 13:15

3. Sestry III. Varia

13:15 – 14:45

Sál Evropa 1, 2

Předsedající:
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., Bc. Renáta Chromčová, Mgr. David Stebel

 • Nové metódy v liečbe vertebrogénnych ochorení
  Chromčová R., Lörincová Š. (Levoča)
 • Mezioborová spolupráce fyzioterapeut - protetik aneb protetika „na míru“
  Horáková G., Cypris L. (Nový Jičín)
 • Cardiohelp – nové zařízení k ECMO (ECMO – nový přístroj, nové možnosti)
  Stebel D. (Třinec)
 • Možnosti léčby těžkých forem atopické dermatitidy u dětí
  Mikulenková I. (Nový Jičín)
 • Neurostimulace u paretických pacientů
  Pinkavová H. (Prostějov)
 • Transtelefonní přenos EKG u pacientů s palpitacemi a symptomy podezřelé arytmogenní etiologie – Diagnostická a ekonomická výtěžnost vyšetření oproti konvenčnímu postupu
  Hečko J., Chovančík J. (Třinec)

POSTERY

Foyer

Hodnotící komise:

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Ing. Kristína Krausová, MBA