XII. Sympozium AGEL

Program sympozia

Lékařská sekce I. - Interní obory

9:00 – 10:30

Předsedající: doc. Martínek, prof. Vorlíček, prof. Raboch

9:00 – 9:10
Management krvácení, patologie pankreatobiliárního systému a neoplázií v gastrointestinálním traktu, praktické pohledy a multioborová spolupráce
Maceček J., - Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
9:10 – 9:20
Význam predoperačnej rektálnej sonografie a CT u tumorov kolorekta
Muchová T. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
9:20 – 9:30
Stereotaktická radiochirurgická ablace komorových arytmií, neinvazivní léčba arytmií radiačním onkologem
Neuwirth R., Bronczková A., Cvek J., Murárová M., Jiravský, Chovačík J. - Nemocnice Podlesí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Fakultní nemocnice Ostrava
9:40 – 9:50
„Závislák – vemte si ho, ten je Váš, aneb multidisciplinarita v léčbě závislosti“
Miklovičová A. – Hornická poliklinika s.r.o.
9:50 – 10:00
Poselství laboratoře klinikovi
Giboda M. - Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.
10:00 – 10:10
Multidisciplinární spolupráce v kontextu péče o pacienta s chronickým, život ohrožujícím onemocněním
Mikolajkova V. – Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
10:10 – 10:20
Bronchoskopická klasifikácia poškozenia dýchacích ciest u TEN
Baran M. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
10:20 – 10:30
Echinokoková cysta jater napodobující generalizovanou malignitu – kazuistika
Holubová L. – Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Lékařská sekce II.- Chirurgické obory

10:45 – 12:05

Předsedající: prof. Krška, prof. Lindner, prof. Živný

10:45 – 10:55
Význam multidisciplinárního přístupu v hodnocení aneuryzmat břišní aorty – vliv na výsledky chirurgické léčby
Mazur M. - Vítkovická nemocnice a.s.
10:55 – 11:05
Multidisciplinární přístup v terapii kritické končetinové ischémie / hybridní terapie /
Balejčík J., Blaha L. - Nemocnice Podlesí a.s.
11:05 – 11:15
Multioborový přístup k operacím komplexních defektů břišní stěny v naší nemocnici
Haninec A., Dušek P., Csomová Z. - Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
11:15 – 11:25
Multidisciplinární spolupráce v řešení komplikací po bariatrických/metabolických operacích
Humeňanská A., Vávrová Z., Mazur M. – Vítkovická nemocnice a.s.
11:25 – 11:35
Karcinom prsu a lokoregionální recidiva
Lengyel P. Gajdoš J. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
11:35 – 11:45
Rekonštrukčné operácie prsníkov po onkochirurgii v našich podmienkach
Lengyel P. Gajdoš J. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
11:45 – 11:55
Infiltrativní endometrióza rektovaginálního septa: Shaving, diskoidní resekce, radikální douglasektomie a nízká resekce rekta
Bartoš J., Kummel J., Škrovina M., Bartoš P. – Nemocnice Nový Jičín a.s.
11:55 – 12:05
Totálná laparoskopická hysterektomia naše 10 - ročné skúsenosti
Dosedla E., Turesányiová, Richnavský, Tóth - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Lékařská sekce III. - Interní obory

13:15 – 14:45

Předsedající: prof. Aschermann, prof. Dungl, MUDr. Kubeš

13:15 – 13:25
Neuro-rehabilitace chůze pacientů po cévní mozkové příhodě s využitím funkční elektrostimulace
Konečný P., Krejstová G. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
13:25 – 13:35
Sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod – upgrade 2018
Václavík D. - Vítkovická nemocnice a.s.
13:35 – 13:45
Využití flexibilní endoskopie k detekci aspirace v akutním stádiu po CMP u pacientů s dysfagií
Černá M., Repovský Š. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
13:45 – 13:55
Profylaxe trombembolické nemoci u pacientů s vrozenými nebo získanými trombofilními stavy podstupujících operační zákrok
Bratková A. – Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
13:55 – 14:05
Hereditárna hemochromatóza – multidisciplinárny prístup a úloha hematologa
Vicenová A., Komjáthy H., Hajtmanová K, Tóthová K. - Nemocnica Komárno s. r. o.
14:05 – 14:15
Prínos klinického farmaceuta v optimalizacii farmakoterapie u hospitalizovaných pacientov
Komjáthy H., Hajtmanová K., Tothová K., Vicenová A. Nemocnica Komárno
14:15 – 14:25
Jak na interpretaci lékových hladin
Gucký T., Tavandzis S., Boday A., Birkáš Z. - Laboratoře AGEL a.s.
14:25 – 14:35
Antimicrobial stewardship – tímová spolupráca
Komjáthy H., Nemocnica Komárno s. r. o.
14:35 – 14:45
Vliv nozokomiálních nákaz na kvalitu, bezpečnost a ekonomiku zdravotnického zařízení
Dudra J., Šťastná E., Seiner M., Krausová K. - AGEL a.s.

Společná sekce IV. - VARIA

15:00 – 17:00

Předsedající: prof. Jarčuška, prof. Modrianský, prof. Zima, prof. Povýšil

15:00 – 15:20
Čas běží jako bláznivý – neplodnost po 40
Machač Š., Vaca – IVF Clinic a.s., Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
15:20 – 15:40
Chci domů – příběh dítěte s nevyléčitelnou nemocí
Tenora J., Dominik P., Dočkalová J. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov, Fakultní nemocnice Brno
15:40 – 16:00
Multidisciplinární přístup k medicínskému nezdaru
Lukášová, Ševčík J. – advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, Středomoravská nemocniční a.s.
16:00 – 16:20
Paliativní péče – současný stav
Beneš P. – Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
16:20 – 16:40
Motokrosový závod – práce pro nemocnici na tři dny
Přikryl P., Šíma J., Václavek J., Hoplíček J. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
16:40 – 17:00
Lotos, závan exotiky, alternativní přístupy k porodu
Vrána J. – Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Sesterská sekce I. - Chirurgické obory

09:00 – 10:30

Předsedající: Prof. Adamus, Mgr. Paskudová, Ing. Brestovičová

9:00 – 9:15
Robotická operativa
Jurečková B., Vroblová L. - Nemocnice Nový Jičín a.s.
9:15 – 9:30
Význam předoperační a pooperační rehabilitace u programu Fast-track
Paskudová P., Přikrylová J. - Vítkovická nemocnice a.s.
9:30 – 9:45
Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po TEP ramena
Brestovičová L., Perduk J. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
9:45 – 10:00
KOS mechanická črevná nepriechodnosť s následnou starostlivosťou o pacienta ako stomika
Faragoóvá S., Mačuhová K. - Nemocnica Levice s.r.o.
10:00 – 10:15
Termický úraz počas pôrodu - reálne riziko
Királyová J., Trenčáková J. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
10:15 – 10:30
Endometrióza a její vliv na život ženy
Kučera L. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk

Sesterská sekce II. – Interní obory

10:45 – 12:15

Předsedající: MUDr. Vavroušek, Bc. Kociánová, Mgr. Kanozsayová

10:45 – 11:00
Retrográdní žilní alkoholová ablace předčasných ventrikulárních extrasystol u pacientů s arytmií vyvolávanou kardiomyopatií
Hečko J. - Nemocnice Podlesí a.s.
11:00 – 11:15
Co nebolí, neřeší
Zemánková K. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
11:15 – 11:30
Endokarditída a jej diagnostika
Kanozsayová B. - Nemocnica Komárno s.r.o.
11:30 – 11:45
Rotavírusové infekcie u detí
Soľanová M., Lesňáková M., Krokošová J. - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
11:45 – 12:00
Použití omezovacích prostředků na JIP
Kováčová S., Radošovská K. - Vítkovická nemocnice a.s.
12:00 – 12:15
Žilní vstupy používané nejen v onkologii (PORT, PICC a midline katétry)
Kociánová I. - Nemocnice Nový Jičín a.s.

Sesterská sekce III. – VARIA

13:15 – 14:45

Předsedající: prof. Šedo, MUDr. Dudra, PhDr. Ružbacká, Bc. Hasníková

13:15 – 13:30
Komplexní péče o pacienta s iCMP
Hasníková M., Večerková J., Krejčiříková P., Roskolová M., Špannerová R., – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
13:30 – 13:45
Multidisciplinární tým – ECMO jeho nový člen
Liszka P. - Nemocnice Podlesí a.s.
13:45 – 14:00
Život s roztroušenou sklerózou
Pospíšilová I. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
14:00 – 14:15
Použitie sebaobranných princípov na ovládnutie a fixovanie agresívneho pacienta
Ružbacká B., Kopkášová R., Čuj S. - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
14:15 – 14:30
Vplyv HBO na regeneráciu porúch sluchu
Šoltésová M. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
14:30 – 14:45
1. Alternatívny spôsob pôrodu - Entonox
Pémová J., Sedlačková K. - Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
2. Alternatívny spôsob pôrodu - Hypnopôrod
Blahutová D. - Nemocnica Krompachy spol. s r.o.