XII. Sympozium AGEL

Program sympozia

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ: 7:30 – 8:30 h.
ZAHÁJENÍ SYMPOZIA - úvodní slovo: 8:30 – 8:50

Čtvrtek 4. 10. 2018

Lékařská sekce I. - Interní obory

9:00 – 10:30

Sál Madrid
Předsedající: doc. Martínek, prof. Vorlíček, prof. Raboch

9:00 – 9:10
Management krvácení, patologie pankreatobiliárního systému a neoplázií v gastrointestinálním traktu, praktické pohledy a multioborová spolupráce
Maceček J. - Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
9:10 – 9:20
Význam predoperačnej rektálnej sonografie a CT u tumorov kolorekta
Muchová T. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
9:20 – 9:30
Stereotaktická radiochirurgická ablace komorových arytmií, neinvazivní léčba arytmií radiačním onkologem
Neuwirth R., Bronczková A., Cvek J., Murárová M., Jiravský X., Chovačík J. - Nemocnice Podlesí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Fakultní nemocnice Ostrava
9:30 – 9:40
„Závislák – vemte si ho, ten je Váš, aneb multidisciplinarita v léčbě závislosti“
Miklovičová A. – Hornická poliklinika s.r.o.
9:40 – 9:50
Poselství laboratoře klinikovi
Giboda M. - Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.
9:50 – 10:00
Multidisciplinární spolupráce v kontextu péče o pacienta s chronickým, život ohrožujícím onemocněním
Mikolajkova V. – Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
10:00 – 10:10
Bronchoskopická klasifikácia poškozenia dýchacích ciest u TEN
Baran M. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
10:10 – 10:20
Echinokoková cysta jater napodobující generalizovanou malignitu – kazuistika
Holubová L. – Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
10:20 – 10:30
Pohľad pneumofizeologa na biologickú liečbu autoimunitných ochorení
Fecaninova M., Krejci J. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Nemocnice Na Bulovce

Lékařská sekce II.- Chirurgické obory

11:00 – 12:20

Sál Madrid
Předsedající: prof. Krška, prof. Lindner, prof. Živný

11:00 – 11:10
Význam multidisciplinárního přístupu v hodnocení aneuryzmat břišní aorty – vliv na výsledky chirurgické léčby
Mazur M. - Vítkovická nemocnice a.s.
11:10 – 11:20
Multidisciplinární přístup v terapii kritické končetinové ischémie /hybridní terapie/
Balejčík J., Blaha L. - Nemocnice Podlesí a.s.
11:20 – 11:30
Multioborový přístup k operacím komplexních defektů břišní stěny v naší nemocnici
Haninec A., Dušek P., Csomová Z. - Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
11:30 – 11:40
Multidisciplinární spolupráce v řešení komplikací po bariatrických/metabolických operacích
Holéczy P., Fojtík P., Hanousek M., Matušinská K., Bolek M., Foltys A. – Vítkovická nemocnice a.s.
11:40 – 11:50
Karcinom prsu a lokoregionální recidiva
Vávrová Z., Humeňanská A., Mazur M. – Vítkovická nemocnice a.s.
11:50 – 12:00
Rekonštrukčné operácie prsníkov po onkochirurgii v našich podmienkach
Lengyel P., Gajdoš J. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
12:00 – 12:10
Infiltrativní endometrióza rektovaginálního septa: Shaving, diskoidní resekce, radikální douglasektomie a nízká resekce rekta
Bartoš J., Kummel J., Škrovina M., Bartoš P. – Nemocnice Nový Jičín a.s.
12:10 – 12:20
Totálná laparoskopická hysterektomia naše 10 - ročné skúsenosti
Dosedla E., Turesányiová Z., Richnavský J., Tóth G. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Lékařská sekce III. - Interní obory

13:30 – 15:00

Sál Madrid
Předsedající: prof. Aschermann, prof. Dungl, MUDr. Kubeš

13:30 – 13:40
Neuro-rehabilitace chůze pacientů po cévní mozkové příhodě s využitím funkční elektrostimulace
Konečný P., Krejstová G. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
13:40 – 13:50
Sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod – upgrade 2018
Václavík D. - Vítkovická nemocnice a.s.
13:50 – 14:00
Využití flexibilní endoskopie k detekci aspirace v akutním stádiu po CMP u pacientů s dysfagií
Solná G., Václavík D., Pavlík O., Gwardová B. – Vítkovická nemocnice a.s.
14:00 – 14:10
Profylaxe trombembolické nemoci u pacientů s vrozenými nebo získanými trombofilními stavy podstupujících operační zákrok
Černá M., Repovský Š. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
14:10 – 14:20
Hereditárna hemochromatóza – multidisciplinárny prístup a úloha hematologa
Bratková A. – Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
14:20 – 14:30
Prínos klinického farmaceuta v optimalizacii farmakoterapie u hospitalizovaných pacientov
Vicenová A., Komjáthy H., Hajtmanová K., Tóthová K. - Nemocnica Komárno s. r. o.
14:30 – 14:40
Jak na interpretaci lékových hladin
Gucký T., Tavandzis S., Boday A., Birkáš Z. - Laboratoře AGEL a.s.
14:40 – 14:50
Antimicrobial stewardship – tímová spolupráca
Komjáthy H. - Nemocnica Komárno s. r. o.

Sesterská sekce I. - Chirurgické obory

09:00 – 10:30

Sál Evropa 1, 2
Předsedající: Prof. Adamus, Mgr. Paskudová, Ing. Brestovičová

9:00 – 9:15
Robotická operativa
Jurečková B., Vroblová L. - Nemocnice Nový Jičín a.s.
9:15 – 9:30
Význam předoperační a pooperační rehabilitace u programu Fast-track
Paskudová P., Přikrylová J. - Vítkovická nemocnice a.s.
9:30 – 9:45
Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po TEP ramena
Brestovičová L., Perduk J. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
9:45 – 10:00
KOS mechanická črevná nepriechodnosť s následnou starostlivosťou o pacienta ako stomika
Faragoóvá S., Mačuhová K. - Nemocnica Levice s.r.o.
10:00 – 10:15
Termický úraz počas pôrodu - reálne riziko
Királyová J., Trenčáková J. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
10:15 – 10:30
Endometrióza a její vliv na život ženy
Kučera L. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk

Sesterská sekce II. – Interní obory

11:00 – 12:30

Sál Evropa 1, 2
Předsedající: MUDr. Vavroušek, Bc. Kociánová, Mgr. Kanozsayová

11:00 – 11:15
Retrográdní žilní alkoholová ablace předčasných ventrikulárních extrasystol u pacientů s arytmií vyvolávanou kardiomyopatií
Hečko J. - Nemocnice Podlesí a.s.
11:15 – 11:30
Co nebolí, neřeší
Zemánková K. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
11:30 – 11:45
Endokarditída a jej diagnostika
Kanozsayová B. - Nemocnica Komárno s.r.o.
11:45 – 12:00
Rotavírusové infekcie u detí
Soľanová M., Lesňáková M., Krokošová J. - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
12:00 – 12:15
Použití omezovacích prostředků na JIP
Kováčová S., Radošovská K. - Vítkovická nemocnice a.s.
12:15 – 12:30
Žilní vstupy používané nejen v onkologii (PORT, PICC a midline katétry)
Kociánová I. - Nemocnice Nový Jičín a.s.

Sesterská sekce III. – VARIA

13:30 – 15:00

Sál Evropa 1, 2
Předsedající: MUDr. Frňka, PhDr. Ružbacká, Bc. Hasníková

13:30 – 13:45
Komplexní péče o pacienta s iCMP
Hasníková M., Večerková J., Krejčiříková P., Roskolová M., Špannerová R. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
13:45 – 14:00
Multidisciplinární tým – ECMO jeho nový člen
Liszka P. - Nemocnice Podlesí a.s.
14:00 – 14:15
Život s roztroušenou sklerózou
Pospíšilová I. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
14:15 – 14:30
Použitie sebaobranných princípov na ovládnutie a fixovanie agresívneho pacienta
Ružbacká B., Kopkášová R., Čuj S. - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
14:30 – 14:45
Vplyv HBO na regeneráciu porúch sluchu
Šoltésová M. - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
14:45 – 15:00
1. Alternatívny spôsob pôrodu - Entonox
Pémová J., Sedlačková K. - Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
2. Alternatívny spôsob pôrodu - Hypnopôrod
Blahutová D. - Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Společná sekce IV. - VARIA

15:15 – 17:15

Sál Evropa 1, 2
Předsedající: prof. Jarčuška, prof. Modrianský, prof. Zima, prof. Povýšil

15:15 – 15:35
Čas běží jako bláznivý – neplodnost po 40
Vrublovský P., Machač Š., Vaca M. – IVF Clinic a.s., Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
15:35 – 15:55
Chci domů – příběh dítěte s nevyléčitelnou nemocí
Tenora J., Dominik P., Dočkalová J. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov, Fakultní nemocnice Brno
15:55 – 16:15
Multidisciplinární přístup k medicínskému nezdaru
Lukášová M., Ševčík J. – advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, Středomoravská nemocniční a.s.
16:15 – 16:35
Paliativní péče – současný stav
Beneš P. – Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
16:35 – 16:55
Motokrosový závod – práce pro nemocnici na tři dny
Přikryl P., Šíma J., Václavek J., Hoplíček J. – Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
16:55 – 17:15
Lotos, závan exotiky, alternativní přístupy k porodu
Vrána J. – Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Pátek 5. 10. 2018

Prezentace Interní grantové soutěže AGEL

9:00 – 12:00

Foyer

9:00 – 9:12
Intraoperační radioterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu rekta (INT2013002)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitel: M. Škrovina (M. Duda, E. Holášková)
Odborný garant: prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.
9:12 – 9:24
Studium genetického pozadí kardiomyopatií (INT2014001)
Laboratoře AGEL
Řešitel: P. Vaníčková (A. Bóday, P. Cibulková, L. Baďurová, J. Januška)
Odborný garant: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
9:24 – 9:36
Hybridní terapie komorové tachykardie (INT2015011)
Nemocnice Podlesí
Řešitel: R. Neuwirth (O. Jiravský, P. Branny, J. Chovančík, M. Fiala, M. Urban)
Odborný garant: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
9:36 – 9:44
Využití flexibilní videonasofaryngoskopie k detekci aspirace v akutním stádiu po CMP (INT2014002)
Vítkovická nemocnice
Řešitel: G. Solná (D. Václavík, M. Kusyn, P. Komínek)
Odborný garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
9:44 – 9:52
Využití indocyaninové zeleně (ICG) v mapování vitality koloanální anastomózy u laparoskopické totální excize mezorekta pro primární karcinom (INT2015003)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitel: M. Škrovina (E. Holášková, V. Benčurik, K. Klos, J. Bartoš)
Odborný garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
9:52 – 10:00
Diagnostika HPV stavu a nových nádorových markerů u karcinomu orofaryngu (INT2015007)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitel: J. Syrovátka (A. Bóday, H. Perková, R. Andělová, A. Ondrejková, I. Špačková, K. Horká, D. Váhala, S. Tavandzis, D. Galiová)
Odborný garant: prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.
10:00 – 10:10
Přestávka
10:10 – 10:18
Transtelefonní přenos EKG u pacientů s palpitacemi a symptomy suspektně arytmogenní etiologie – diagnostická a ekonomická výtěžnost vyšetření oproti konvenčnímu postupu (INT2015009)
Nemocnice Podlesí
Řešitel: J. Chovančík (M. Branny, M. Fiala, M. Hrošová, O. Jiravský, R. Neuwirth, B. Szmek, V. Bulková)
Odborný garant: MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
10:18 – 10:26
Radiofrekvenční katetrová ablace s fakultativním endo/epikardiálním přístupem u pacientů s ICD po proběhlé epizodě maligní komorové arytmie (INT2015010)
Nemocnice Podlesí
Řešitel: O. Jiravský (M. Branny, R. Neuwirth, J. Pindur, M, Fiala)
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc.
10:26– 10:34
Instilační podtlaková terapie ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotomií (INT2016001)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitel: A. Jurkovič (J. Bartoš, M. Škrovina)
Odborný garant: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, DrSc.
10:34 – 10:42
Rozvoj klinickej farmácie vo FORLIFE n. o. Komárno - optimalizácia farmakoterapie u rizikových skupín pacientov (INT2016004)
FORLIFE n. o. Komárno
Řešitel: H. Komjáthy (K. Hajtmanová, R. Pelikán)
Odborný garant: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph. D.
10:42 – 10:50
Endoskopická resekce neoplastických lézí trávicí trubice pomocí metody FTR (Full-Thickness Resection) (INT2016005)
Vítkovická nemocnice
Řešitel: P. Falt (P. Fojtík, O. Urban)
Odborný garant: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
10:50 – 10:58
Unicentrická prospektivní randomizovaná studie srovnávající využití digitálního drenážního systému MEDELA Thopaz+ a konvenční hrudní drenážní techniky u plicních resekcí pro nádorové onemocnění (INT2016009)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitel: L. Pekariková (L. Adamčík, M. Škrovina, A. Jurkovič, J. Smetka, P. Daňa)
Odborný garant: prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.
10:58 – 11:06
Rozvoj a standardizace techniky roboticky asistované radikální cystektomie (INT2016011)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitel: M. Štursa (J. Fejfar, I. Zábranský)
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
11:06 – 11:14
Potencionální role virů v etiologii a patogenese kolorektálního karcinomu. Mapovaní přítomnosti virů v zdravé tkání kolon, patologicky změně tkání polypů a v buňkách kolorektálního karcinomu (INT2017002)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitel: V. Benčurik (M. Škrovina, H. Bílková, I. Kasperčík, A. Kamler, K. Matějková, S. Stříbrná, D. Váhala)
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
11:14 – 11:22
Stanovenie prognostického významu fibrinolytických faktorov uPA a PAI-1 u pacientov s kolorektálnym karcinómom (INT2017003)
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča
Řešitel: E. Hulo (S. Hulová, L. Rišková)
Odborný garant: prof. MUDr. Martin Modrianský, Ph. D.
11:22 – 11:30
Účinnost suchého extraktu z břečťanu (EA 575®) obsaženého v přípravku Prospan na průběh zánětu v dolních dýchacích cestách (INT2017006)
Nemocnice Prostějov
Řešitel: J. Tenora
Odborný garant: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph. D.
11:30 – 11:38
Validace kvality spánku u pacientů na intenzivní péči (INT2017007)
Nemocnice Nový Jičín
Řešitel: H. Locihová (K. Žiaková, J. Fejfar)
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
11:38 – 11:46
Neochord - proveditelnost a bezpečnost katetrizační implantace neošlašinek u nemocných s hemodynamicky signifikantní mitrální regurgitací a prolapsem mitrální chlopně (INT2017009)
Nemocnice Podlesí
Řešitel: P. Branny (L. Škňouřil, A. Vodzinská, M. Hudec, K. Klusová, I. Ranič, P. Kufová, P. Nezvalová)
Odborný garant: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.