X. Sympozium AGEL

Postery

Perioperačná starostlivosť pri laserovej liposukcii

Balogh E. (1), Baran M. (2), Lengyel P. (2)
(1) Nemocnica Košice Šaca, 1. súkromná nemocnica, Klinika popálenin a rekonštrukčnej chirurgie, Košice, Slovensko
(2) (1) Nemocnica Košice Šaca, 1. súkromná nemocnica, Estetique centrum, Košice, Slovensko
Zobrazit poster

Metabolic safety of laser liposuction

Baran M. (1), Lengyel P. (2) , Frišman E. (2), Balogh E. (2) , Měšťák J. (3), Poledne R. (4)
(1) Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Estetique, Košice, Slovensko
(2) Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Košice, Slovensko,
(3) 1.lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze, Klinika plastické chirurgie, Praha, Česká republika
(4) IKEM, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Praha, Česká republika
Zobrazit poster

Hodnocení perfúze anastomózy metodou ICG fluorescenční angiografie u pacientů s resekčním výkonem v oblasti sigmoidea a rekta

V. Benčurik, M. Škrovina, M. Macháčková, J. Bartoš, K. Klos, P. Anděl
Nemocnice Nový Jičín a.s., Chirurgické oddělení, Nový Jičín, Česká republika
Zobrazit poster

Srovnání incidence kýly v jizvě mezi Chevron laparotomií a laparotomií tvaru invertovaného L po resekci jater

Burda L., Straka M., Škrovina M.
Nemocnice Nový Jičín a.s., Chirurgické oddělění, Nový Jičín, Česká republika
Zobrazit poster

Iniciální zkušenosti s VATS plicní lobektomií

Daňa P.(1), Adamčík L. (1), Jínek T. (1), Smetka J. (1,2), Duda M.(1), Škrovina M.(1)
(1) Nemocnice Nový Jičín, Chirurgické oddělení, Česká republika
(2) Nemocnice Šternberk, Chirurgické oddělení, Česká republika
Zobrazit poster

Intoxikace extází aneb odvrácená tvář festivalů (energie?, empatie?, euforie?)

Gwardová B.(1), Durdová H.(2)
(1) Neurologické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, Česká republika
(2) Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, Česká republika
Zobrazit poster

Šport a tuk

Hricová K.,Tomková S.,Vaňová N., Z.Lörinczová
Interná klinika LF UPJŠ Košice, Nemocnica Košice-Šaca a.s. SR
Zobrazit poster

Systolická dysfunkcia ľavej komory u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe – nové diagnostické možnosti

Juhásová Ľ.(1), Tkáčová R. (2), Valočík G. (3), Tomková S. (1)
(1) Nemocnica Košice-Šaca a.s., Interná klinika, Košice, Slovensko
(2) Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Klinika pneumológie a ftizeológie, Košice, Slovensko
(3) VÚSCH,Klinika kardiológie, Košice, Slovensko,
(4) Nemocnica Košice-Šaca a.s., Interná klinika, Košice, Slovensko
Zobrazit poster

Primární tříselné kýly – výsledky našeho pracoviště 2005-2014, srovnání LPSK a otevřeného postupu

Jurkovič A., Schön M., Adamčík A., Škrovina M.
Nemocnice Nový Jičín a.s., Chirurgické oddělení, Nový Jičín, ČR
Zobrazit poster

BodyFix.io

Bc. Nora Belíová, Patrik Konrády, Ján Široký, Eva Blšáková
Bodyfix.io, Právne, Košice, Slovensko, Fyzioterapeutické, Košice, Slovensko, Finančné , Košice, Slovensko, Mediálne, Viedeň, Rakúsko
Zobrazit poster

Mikroalbuminúra - prediktívny faktor diabetickej nefropatie

Lazorová Ľ., Liptáková M.
Nemocnica Krompachy s.r.o., Oddelenie klinickej biochémie, Krompachy, Slovensko
Zobrazit poster

DaVinci totálne mezorektálne excízie u pacientov s primárnym karcinómom rekta

Macháčková M. (1), Škrovina M. (2), Benčurik V. (3)
Chirurgické oddělení, Nemocnice Nový Jičín a.s
Zobrazit poster

Rozsah lymfadenektómie u karcinómu prsníka po neoadjuvancii

Pekariková L., Rajna P.
Chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jičin a.s., KOC Nový Jičín a Novojíčinské diagnostické centrum
Zobrazit poster

Lokátor komorových tachykardií a komorových extrasystol s využitím vektorkardiografie

Hečko J. (1), Augustýnek M. (2), Vavřík D. (1) , Gorzolka J. (1), Pindor J. (1)
(1) Nemocnice Podlesí Třinec a.s., Elektrofyziologie, Třinec
(2) VŠB-TUO Ostrava, katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Ostrava
Zobrazit poster

Vliv hipoterapie na dynamické parametry chůze pacientů s vertebrogenními obtížemi

Heckel A.
Nemocnice Český Těšín a.s., Rehabilitační oddělení, Český Těšín.
Zobrazit poster