XII. Sympozium AGEL

Postery

Námět posteru není tématicky omezen. Je možné prezentovat jakékoliv volné téma z oblasti medicíny.V rámci aktivní účasti na 12. Sympoziu AGEL vyhlašujeme pro zdravotníky mladší 35 let soutěže o NEJLEPŠÍ POSTER. Bude se soutěžit ve třech kategoriích: - Lékař , - Nelékař , - Hlas publika. Kategorie Lékař a Nelékař bude odměněna finanční částkou 10 tis. Kč, kategorie Hlas publika bude obměněna částkou 5 tis. Kč.

Postery budou prezentovány po dobu trvání 12. Sympozia AGEL v dotykových obrazovkách ve foyer hotelu, kde bude možné hlasovat veřejností pro kategorii Hlas publika.

Podmínky účasti v soutěži o nejlepší poster:

 • autor posteru je mladší 35 let (5.10.1983 vč.)
 • Termín pro odevzdání posteru je do 25.9.2018

Technické parametry posteru:

Poster vytvořený v šabloně (english version) dle instrukcí níže dodejte v elektronické podobě jako přílohu v registračním formuláři. V případě, že Váš poster není v tuto chvíli připraven, odešlete ho nejpozději do 25.9.2018 na adresu sympozium2018@agel.cz

Příprava e-posterů v MS PowerPoint:

 1. Podporované formáty pro zaslání posterů jsou PDF, PPT.
 2. Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 67 x 96,15 cm (š x v).
 3. E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům - šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 67 cm), délka je libovolná (posterem lze rolovat).
 4. E-posterové obrazovky jsou vybaveny funkcí “zoom", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na eposteru bude možné při prohlížení zvětšit.
 5. Výroba e-posteru v programu MS PowerPoint:
  1. nastavení velikosti dokumentu (šířka 67 cm, výška dle potřeby) v "Návrh/Vzhled stránky"
  2. vložení textů, grafů a obrázků do šablony
  3. export ve formátu PPT nebo PDF (300 dpi, minimálně 100 dpi)

Další informace k posterové sekci Vám poskytneme na sympozium2018@agel.cz.