XII. Sympozium AGEL

Úvodní slovo

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.Vážené dámy, vážení pánové,

přijměte mé srdečné pozvání na letošní již dvanáctý ročník vědecko-výzkumného Sympozia AGEL, které proběhne ve dnech 4. a 5. října 2018 v hotelu NH Collection Olomouc Congress.

Smyslem a cílem Sympozia AGEL je od jeho samotných počátků sdílení zkušeností a poznatků mezi zdravotníky napříč zařízeními, úrovněmi vzdělání i odbornostmi. Každý nový den nás totiž mimo jiné znovu ujišťuje v tom, že lidský organismus je vysoce sofistikované a komplexní ústrojí, na které je často potřeba nahlížet z různých perspektiv.

Právě multidisciplinarita, a to konkrétně „Multidisciplinarita v diagnostice, prevenci a terapii“, je proto aktuálním tématem letošního dvanáctého ročníku Sympozia AGEL, které přinese nejen nová témata a kazuistiky, ale také nové pohledy na jejich příčiny či řešení v rámci rozličných oborů a profesí.

Program letošního Sympozia bude rozdělen nejen na lékařskou na nelékařskou sekci, ale blíže bude rozlišena také sekce interních a chirurgických oborů. Stejně jako v minulých letech pak v programu nechybí soutěž pro mladé zdravotníky do 35 let o nejlepší poster, do které se mohou hlásit zástupci lékařských i nelékařských zdravotnických profesí.

Věřím, že Vám program XII. Sympozia AGEL přinese spoustu nových poznatků, inspirace, plodných diskuzí i námětů k zamyšlení, ale také nových spoluprací. Ačkoliv zní totiž slovo multidisciplinarita složitě, spolupráce odborníků napříč obory naopak často zajišťuje jednodušší a jasnější diagnostiku, efektivnější prevenci i úspěšnější terapii, což jsou cíle každého zdravotnického pracovníka.

Těšíme se opět na říjnové shledání s Vámi.

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
předseda dozorčí rady AGEL a.s.