X. Sympozium AGEL

Úvodní slovo

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.Vážení účastníci,

letošní vědecký kongres AGEL-u je věnovaný tematice progresu medicínských přístrojů a techniky. Obě tyto součásti instrumentální medicíny jsou zrcadlem pokroků léčebných metod a jsou hlavním atributem současné medicíny.

Medicína se právě díky této orientaci progresu stává stále více interdisciplinární vědou.

Jedním z hlavních cílů naší skupiny je odborná úroveň našich spolupracovníků. Je samozřejmě v první řadě na nich, jaká je jejich afinita k personálnímu postgraduálnímu vzdělávání.

Úkolem naší firmy, zaměstnávající více než 13,5 tisíce zaměstnanců, je primárně vytvořit pro tyto ambice co nejoptimálnější podmínky, aby v sobě skloubily individuální odborný proces, firemní spolupatřičnost a dlouhodobé působení spolupracovníků ve firmě.

Samozřejmě, postgraduální možnosti vzdělávání jsou otevřené i pro externí spolupracovníky našich společností s akcentem na mladé a začínající kolegy.

Vědecká rada společnosti odrážející absolutní odbornou a vědeckou špičku medicíny je garantem realizace tohoto smělého a jedinečného konceptu.

Vědecký kongres je kvintesencí celoročního edukačního procesu skupiny v jejím nejširším diapazónu. Přísluší mu proto unikátní autorita vytvářená dlouhodobě na vědecky-odborné rovině. Věřím, že letošní vědecký kongres AGEL-u posune odbornou prestiž všech zúčastněných a také celé skupiny AGEL.

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
předseda dozorčí rady AGEL a.s.