Registrace pasivního účastníka - 1. den

Registrační poplatek uhraďte na účet č. 2104187294/2700, variabilní symbol: 20190051, specifický symbol obdržíte e-mailem po registraci.

Osobní údaje

Fakturační údaje

Kategorie / Platba

Dovolujeme si Vás upozornit, že z akce 13. Sympozium AGEL budou pořizovány, zpracovány a následně zveřejněny obrazové a zvukové záznamy (fotografie a audio/videozáznamy). Tyto obrazové a zvukové záznamy budou použity zejména k propagaci této akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 00534111, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20225, a osob tvořících koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v němž má řídící postavení společnost AGEL a.s. (= Skupiny AGEL – viz také www.agel.cz).