Úvodní slovo

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Vážení,

v letošním roce si připomínáme významné historické jubileum – 30. výročí počátku zásadních politicko-ekonomických změn v naší zemi. Jedná se o milník, který si zaslouží pozornost, protože se stal impulsem, který nastartoval systémovou přeměnu celé společnosti s řadou celospolečenských proměn. Proto nás inspiroval i při organizaci letošního 13. ročníku Sympozia AGEL.

Přijměte prosím mé pozvání na toto tradiční odborné setkání. V rámci programu nahlédneme na tři dekády historie českého a slovenského zdravotnictví, zhodnotíme jeho vývoj v jednotlivých oborech zdravotnických věd a představíme současné úspěchy moderní medicíny, které jsme dokázali v České a Slovenské republice realizovat.

Zdravotní péči již dávno nelze chápat, a už vůbec ne úspěšně poskytovat, bez znalosti dalších socioekonomických souvislostí. Proto letošní Sympozium nabídne zcela nový formát v podobě rozšíření o moderované panelové diskuze. Ve dvou diskuzních blocích se opinion leadeři českého a slovenského zdravotnictví dotknou širokého záběru témat, od historického ohlédnutí na počátek 90. let, kdy se začínaly hledat a zkoušet nové cesty a směry, přes zhodnocení vývoje a kvality zdravotního systému, až po současné a velmi aktuální otázky řízení a financování zdravotní péče.

Tradiční přednášková sekce Sympozia bude stejně jako v minulých letech multioborová a nabídne tak komplexní pohled na nekonečnou škálu změn ve světě medicíny v uplynulých třech desetiletích.

Věřím, že účast na 13. Sympoziu AGEL pro Vás bude nejen výbornou příležitostí pro získávání odborných informací, ale také místem pro vzájemnou inspiraci a konfrontaci s kolegy z nejrůznějších oborů.

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. předseda dozorčí rady AGEL a.s.