Robotická a virtuální sekce

Jedním z vrcholů letošního Sympozia AGEL je Robotická a virtuální sekce. Připravena jsou čtyři stanoviště, kde se seznámíte s úžasnými možnostmi, které zdravotníkům umožňuje moderní věda a technika.

Poděkování patří kolegům z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a z Nemocnice AGEL Nový Jičín a jejich partnerům, za to, že nám tento náhled do budoucnosti umožnili.

Obsah:

Robotický systém da Vinci v Nemocnici AGEL Nový Jičín

Systém da Vinci je nejmodernější robotický systém na světě a vyznačuje se mimořádnou přesností a nízkou invazivitou zákroků, což vede k vysoké efektivitě operací a výraznému snížení rizika pooperačních komplikací.

Robotický systém da Vinci umožňuje chirurgům revoluční možnosti vedení mnoha typů operací. Efektivita práce a šetrnější a preciznější miniinvazivní operace, které systémy da Vinci umožňují, našly uplatnění především v urologii, gynekologii a všeobecné chirurgii. V Nemocnici AGEL Nový Jičín je největší spektrum výkonů zaměřeno zejména na léčbu malignit, v rámci zdejšího akreditovaného komplexního onkologického centra.

V současné době se pomocí robotického systému da Vinci provádí v Nemocnici AGEL Nový Jičín několik desítek různých typů chirurgických zákroků. Jedná se především o radikální prostatektomii, radikální odstranění močového měchýře či záchovné operace ledvin, dále kolorektální a onkogynekologické výkony, v neposlední řadě operace výrazně zvětšené dělohy nebo endometriózy.

Nemocnice AGEL Nový Jičín robotický systém využívá již od roku 2008, lékaři s ním odoperovali již několik tisíc pacientů a díky svým bohatým zkušenostem pomáhají také vzdělávat další generace robotických chirurgů nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

Virtuální a mixovaná realita v prostředí Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Naši specialisté významně posouvají hranice využití moderních postupů v medicíně. Virtuální realita pronikla do Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí v roce 2021 a našla výrazné uplatnění především v rámci předoperační přípravy na kardiologické intervenční operace, jakými jsou nekoronární intervence, implantace u vrozených vad a katetrové ablace srdečních arytmií.

Další stupeň vývoje přinesl tzv. Mixovanou realitu (spojuje reálný a virtuální svět), pro kterou naši odborníci vyvinuli vlastní software, nově i pro použití více uživateli zároveň. Obě tyto technologie jsou v současnosti plně využívány při zákrocích dle specifikace lékařů či inženýrů.


Využití virtuální reality při plánování operace nebo nekoronární intervence

Virtuální realita umožňuje detailní vizualizaci zobrazovacích metod a tím i porozumění konkrétní anatomii a patologii, usnadňuje prostorovou orientaci a přesné a cílené plánování výkonu. Výkon je pro operatéra snazší, méně stresující, rychlejší a pro pacienta bezpečnější.

Prohlížení dat ve virtuální realitě umožňuje vnímat hloubku zobrazovaného obsahu, možnost měření, úpravy a maskování dané struktury. Poskytuje možnost vzdálené kooperace a konzultace.

Prohlížení dat pořízených snímacími metodami, jako jsou CTMRI či ultrazvuk přímo ve virtuální realitě, nachází široké uplatnění při plánování výkonů napříč obory, v kardiologii, chirurgii, intervenční radiologii a zároveň slouží k edukačním účelům.


Využití mixované reality během operačního výkonu – Hololens 2.0

Mixovaná realita spojuje reálný a virtuální svět.

Možnost využití mixované reality během operačního výkonu otevírá dveře novým možnostem podpory operatéra při výkonu. Vedle možnosti ad hoc procházení dat ze segmentace před výkonem nebo surových DICOM dat existuje možnost využití spojení reálného a grafického objektu s možností nahlédnout in vitro pacienta na operačním stole.

Využití mixované reality v našem provedení přináší rychlou a efektivní podporu operatéra, kterému jsme schopni „dostat před oči“ vše, co při výkonu potřebuje. Hlavní přínosem je zobrazení vnitřních anatomických struktur v pacientovi, aniž by byla provedena intervence.

Se zobrazovanými daty může lékař během operace manipulovat a prohlížet si detailně jednotlivé struktury, má možnost spojit reálný objekt se zobrazovaným za použití dynamického zobrazení medicínských dat. Velkou výhodou virtuální reality je schopnost komunikovat a konzultovat výkony a možnost využít podporu ze strany jiného oddělení či dokonce vzdáleného zdravotnického zařízení.


Využití 3D tisku v medicíně

Využívání technologie 3D tisku pro simulaci implantace uzávěru ouška levé srdeční síně.

Využití 3D tisku a segmentačních metod umožňuje vytištění jakéhokoli orgánu či struktury, kterou operatér vyžaduje. Díky neustálému rozvoji je možné posilovat individuální přístup ke každému pacientovi. Možnosti jsou nekonečné.

3D tisk také poskytuje možnost simulace na precizních modelech. Je možné předem zvolit typ a velikost okluderu či jiného implantátu před výkonem samotným. Díky tomu je tento zákrok pro pacienta bezpečnější a efektivnější. Nový postup zároveň ušetří operační náklady.

Podkladem 3D modelu pro tiskárnu je CT vyšetření srdce, prováděné před operací. Výhoda 3D technologie spočívá v možnosti předoperačního plánování, kde lze model reálně přizpůsobit cílovému orgánu, např. včetně simulace pružnosti materiálu.