XII. Sympozium AGEL

XII. Sympozium AGEL
SYMPOZIUM SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D.
předsedy dozorčí rady AGEL a.s.