X. Sympozium AGEL
SYMPOZIUM SE KONÁ POD ZÁŠTITOU:

Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D.
předsedy dozorčí rady AGEL a.s.

PREZIDENT SYMPOZIA

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
předseda představenstva AGEL a.s.

PŘEDSEDA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU

MUDr. Marian Branny, Ph.D.
člen Lékařské rady AGEL a.s.

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Vědecká rada AGEL a.s.