Postery

V rámci aktivní účasti na XIV. Sympoziu AGEL vyhlašujeme pro zdravotníky mladší 35 let soutěže o NEJLEPŠÍ POSTER. Námět posteru není tématicky omezen. Je možné prezentovat jakékoliv volné téma z oblasti medicíny. Bude se soutěžit ve třech kategoriích: Lékař, Nelékař a Hlas publika. Kategorie Lékař a Nelékař bude odměněna finanční částkou 10 000 Kč, kategorie Hlas publika bude odměněna částkou 5 000 Kč.

Podmínky posteru:

  • Autor posteru musí být mladší 35 let (s datem narození ne dříve než 22. 9. 1986 včetně). Poster vytvořený dle instrukcí níže dodejte v elektronické podobě jako přílohu v registračním formuláři.
  • Poster lze přihlásit (a nahrát) nejpozději do 10. 9. 2021.
  • Podporovaným formátem pro postery je PDF.
  • Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 67 x 96,15 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům - šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 67 cm), délka je libovolná (posterem lze rolovat).
  • E-posterové obrazovky jsou vybaveny funkcí "zoom", takže jakýkoli detail (obrázek, graf) na posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

Pro návrh posteru lze použít šablonu:

  1. šablona ke stažení

Výroba e-posteru v programu MS PowerPoint bez šablony:

  1. nastavení velikosti dokumentu (šířka 67 cm, výška dle potřeby) v "Návrh/Vzhled stránky"
  2. vložení textů, grafů a obrázků
  3. export ve formátu PDF (ideálně 300 dpi, minimálně 100 dpi) v "Uložit jako"

Postery budou prezentovány po dobu trvání XIV. Sympozia AGEL na dotykových obrazovkách v prostorách u přednáškových sálů. Vítězové budou vyhlášeni na začátku odpoledního odborného programu Sympozia AGEL dne 23. 9. 2021.

Další informace k posterové sekci Vám rádi poskytneme na adrese sympozium2021@agel.cz.