Program

Středa 5. 10. 2022

10:30 – 13:00
Registrace

11:30 - 13:00
Oběd v bufetovém stylu

Manažerský program

13:00 - 13:30
Slavnostní zahájení
Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., předseda dozorčí rady AGEL a.s., Ing. Michal Pišoja, MPH, předseda představenstva AGEL a.s., Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

13:30 – 14:00
Odborná přednáška: Doba Covidová
Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

14:00 – 14:30
Odborná přednáška: Aká je budúcnosť privátnych kardiocentier?
Prof. MUDr. František Sabol, PhD, MPH, MBA
Generální ředitel Kardiocentra AGEL SK

14:30 – 15:00
Coffee break

15:00 – 16:30
Úvodní přednáška k panelové diskuzi: Politicky nekorektní subjektivní pohled Ladislava Duška na stav elektronizace
Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Odborná panelová diskuze: Digitalizace – realita českého a slovenského zdravotnictví

Moderátorka: Mgr. Gabriela Lefenda, Ph.D.

Hosté panelové diskuze:

16:30 – 16:45
Odborná přednáška: Právní rámec elektronizace se zaměřením na ukotvení telemedicíny
Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
Statutární zástupce ředitele ÚZIS

Společný večer

18:00
Slavnostní projev vedení společnosti – 15. výročí konání Sympozia.
Vyhlášení vítězů posterové sekce.
Večeře v bufetovém stylu


Čtvrtek 6. 10. 2022

7:00 – 8:30
Registrace

Odborný program

8:30-9:00
Společné slavnostní zahájení v sále Evropa

Lékařské sekce - sál MADRID

Lékařská sekce I.

Interní obory

Předsedající: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN, prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

9:00 – 9:15
Vliv Covid – 19 na péči o cévní mozkové příhody a systémovou trombolýzu. Celosvětová studie s účastí iktových center Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a Nemocnice AGEL Prostějov
MUDr. Jakub Mazúch, MUDr. Denis Cimerman, MUDr. Daniel Václavík, Ph.D., MUDr. Gabriela Krejstová, Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice, AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov

9:15 – 9:30
Intervenčná kardiológia v covidovom období v SR
MUDr. Anton Farkaš, PhD., Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s.

9:30 – 9:45
AIDP a COVID-19 – naše skúsenosti, dáta zo sveta
MUDr. Bianka Rončeková, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

9:45 – 10:00
HFNO na standardním oddělení
MUDr. Ľubomír Leškovský, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

10:00 – 10:15
Akutní respirační insuficience u COVID + pacienta na ICU
MUDr. Vojtěch Řezníček, MUDr. Daniel Šperka, AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov

10:15 – 10:30
Onko a její shift péče v době COVID-19
doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

10:30 – 10:45
Covid 19 a kardiovaskulárne komplikácie
MUDr. Katarína Hricová, MUDr. Natália Vaňová, EMBA, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

10:45 – 11:00
COVID 19 a klostrídiové infekcie
MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPHS, Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.

11:00 – 11:30
COFFE BREAK

Lékařská sekce II.

Chirurgické obory

Předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

11:30 – 11:45
Operační léčba karcinomu endometria: robot vs. laparoskopie
MUDr. Ondřej Novák, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

11:45 – 12:00
Komplikace těhotenství způsobné COVID 19
MUDr. Kristýna Čechová, AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Přerov

12:00 – 12:15
Možnosti telemedicíny na ORLCHHK při pandemii Covid-19
MUDr. Veronika Švancárová, MUDr. Jakub Syrovátka, MUDr. Michal Enter, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

12:15 – 12:30
Dopad pandemie Covid-19 na management pacientů se symptomatickou cholecystolithiasou
MUDr. Jurij Patij, MUDr. Antonina Panchenko, MUDr. Martin Straka, MUDr. Lukáš Burda, prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc., MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

12:30 – 12:45
Oční příznaky po očkování proti viru SarsCoV19
MUDr. Anita Pirošová, AGEL Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice AGEL Přerov

12:45 – 13:00
Vývoj roboticky asistovaných resekcí ledviny v průběhu COVID pandemie
MUDr. Jan Novák, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

13:00 – 13:15
Chirurgická léčba  karcinomu žaludku v kontextu pandemie Covid-19
MUDr. Lea Spálová, MUDr. Michal Dosoudil, MUDr. Lukáš Adamčík, MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

13:15 – 14:15
OBĚD

Lékařská sekce III.

Varia - ostatní obory

Předsedající: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

14:15 – 14:30
Ucelená rehabilitace pacientů s post-covidovým syndromem
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, Ing. Jiřina Kubíková, Jarmila Večerková, AGEL Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice AGEL Prostějov

14:30 – 14:45
Etické aspekty péče o covid pacienty - naše nová zkušenost
doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., FESC, AGEL Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice AGEL Přerov

14:45 – 15:00
Vplyv COVID pandémie na prevalenciu a liečbu závratových stavov
MUDr. Iveta Csekesová, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

15:00 – 15:15
Liečba /nielen Covidu /bez liekov alebo kto je senior
MUDr. Peter Bárta, Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku n.o.

15:15 – 15:30
Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s COVID-19 u dětí (PIMS-TS, Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2) s kasuistikou jednoho z našich pacientů.
MUDr. Renata Žmolíková, MUDr. Eva Budinská, MUDr. Miroslava Marková, MUDr. Lenka Šigutová, AGEL Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice AGEL Prostějov

15:30 – 15:45
Kůže a COVID 19
MUDr. Lukáš Meričko, AGEL Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice AGEL Přerov

15:45 – 16:00
Kongenitálna kovidová epidermolýza
MUDr. Petra Gašparová, doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA, MUDr. Zuzana Ballová, MUDr. Kamila Radaljová, Nemocnice AGEL Košice – Šaca a.s.

16:00 – 16:15
"Covidové prsty" v hematologické ambulanci - kazuistika
MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D., MUDr. Štefan Repovský, AGEL Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice AGEL Prostějov


Nelékařské sekce sál EVROPA

8:30-9:00 Společné slavnostní zahájení v sále Evropa

Nelékařská sekce I.

Blok interní - varia

Předsedající: prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, Mgr. Miriam Nemčíková, Hana Mikesková

9:00 – 9:10
Syndróm vyhorenia u sestier v súvislosti s pandémiou Covid 19
Mgr. Miriam Nemčíková, Bc. Anastázia Pavolová, Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.

9:10 – 9:20
Hospitalizace dítěte v době covidové a postcovidové
Bc. Bohumila Lokajová, DiS., Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

9:20 – 9:30
Vakcinácia trochu inak
Mgr. Adriana Božoňová, Mgr. Alena Vnenčáková, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

9:30 – 9:40
Covid versus interní medicína
Jan Lukáš Vintr, Nemocnice AGEL Podhorská a.s.

9:40 – 9:55
Ako náročný Covid spojil vieru a profesionalitu, duchovných a zdravotníckych anjelov na OAIM"
MUDr. Lýdia Fehér, Mgr. Viera Poláčiková, Nemocnice AGEL Levice s.r.o.

9:55 – 10:05
Využití laserové terapie u Covid pozitivních pacientů
Mgr. Kristýna Hrdinová, Petra Křečková, AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov

10:05 – 10:20
Rádiologické vyšetrenia a Covid - 19
Bc. Marek Stoklasa, Nemocnica AGEL Levoča a.s.

10:20 – 10:30
Dlouhodobá postcovidová péče o pacienta v plicní ambulanci
Hana Mikesková, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

10:00 – 10:45
Úloha sestry v ošetrovateľskom procese u pacientov s kardiovaskulárnymi komplikáciami v postcovidovom období
Mgr. Sylvia Giáková, Mgr. Mária Vinterová, MUDr. Natália Vaňová, EMBA, Nemocnica AGEL Košice – Šaca a.s.

11:00 – 11:30
COFFE BREAK

Nelékařská sekce II:

Blok chirurgie, intenzivní péče - varia

Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Mgr. Renáta Šuťáková, PhDr. Zuzana Bukovcová

11:30 – 11:40
Operace břišní kýly v době pandemie Covid -19
Bc. Petra Kintrová, AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov

11:40 – 11:55
Rafting na vlnách Covidu
Mgr. Márta Liška, Katarína Dikáczová, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

11:55 – 12:05
Covidová doba nezastavila péči o pacienty s kožními nádory
Zuzana Bagárová, Libuše Genzerová Tomášková, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

12:05 – 12:20
Zkušenosti z mezi nemocniční spolupráce o pacienta s Covidem,
Bc. Marián Potoček, Mgr. Alfréd Heckel, Nemocnice AGEL Podlesí a.s., Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.

12:20 – 12:35
Covid na urgentnom príjme
Mgr. Magdaléna Leváková, Martina Vígová, PhDr. Helena Dudášová, MHA, MPH, Nemocnica AGEL Levice s.r.o.

12:35 – 12:50
ECMO versus Svědek Jehovův
Mgr. Renáta Šuťáková, Nemocnice AGEL Podlesí a.s.

12:50 – 13:00
Covid - 19 pohľad späť
PhDr. Zuzana Bukovcová, Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

13:00 – 13:15
SARS CoV 19 - změna je život
Bc. Nikola Rajtrová, DiS., Kateřina Koníčková, DiS., Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.

13:15 – 14:15
OBĚD

Nelékařská sekce III.

Blok varia

Předsedající: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, Mgr. Anna Guttenová, Mgr. Michaela Prouzová

14:15 – 14:30
Nikdy nevíš, a proto to má smysl
Mgr. Lenka Nevřelová, AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Přerov

14:30 – 14:45
Fyzioterapie u pacienta po postcovidovém syndromu
Bc. Veronika Juzlová, Mgr. Michaela Prouzová, Nemocnice AGEL Říčany a.s.

14:45 – 15:00
Príbuzní v tieni Covidu
Mgr. Alena Vnenčáková, Alžbeta Špinerová, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

15:00 – 15:10
Dopad pandémie na personálny vývoj v spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen a.s. – ako ďalej rozvíjať nemocnicu?
Ing. Ľudmila Veselá, MBA, Mgr. Stanislava Píšová, Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

15:10 – 15:20
Nutriční terapie u covidových a postcovidových pacientů
Kateřina Pelíšková DiS., Nemocnice AGEL Podhorská a.s.

15:20 – 15:30
Prístroj Prismaflex – indikácie liečby a využitie v praxi
Mgr. Anna Guttenová, Emília Matušovičová,

15:30 – 15:50
Péče o dekubity - jednotný pohled
Lenka Kolářová, Kristýna Bechniková DiS., Mgr. Alice Ručková, MBA, AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov, Nemocnice AGEL Šternberk, Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.

16:00 – 17:00
ROZLOUČENÍ, OBČERSTVENÍ FORMOU BUFETU