Program

Středa 2. 10. 2019

Tisková konference

12:30


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SYMPOZIA AGEL 2019

13:00


Moderovaná panelová diskuse

Minulost, současnost a budoucnost zdravotnictví
(od "OÚNZ" do současnosti, kvalita péče, strategie do dalších let)

13:15 - 15:30


Coffee break

15:30 – 16:00


Moderovaná panelová diskuse

Vícezdrojové financování zdravotní péče
(zdravotní připojištění, soukromé připojištění, výhled financování do budoucna, nadstandardy)

16:00 - 18:00


Čtvrtek 3. 10. 2019

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ: 7:30 – 8:30 h.
ZAHÁJENÍ SYMPOZIA - úvodní slovo: 8:30 – 8:50

Lékařská sekce

Interní blok

9:00 – 10:45

Předsedající: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc

1. Jak se změnilo vnitřní lékařství za posledních 30 let
9:00 – 9:15
2. Gastroenterologie včera a dnes - pokroky v gastroenterologii
9:15 – 9:30
3. Organizace přednemocniční péče u mechanické trombektomie v Moravskoslezském kraji - 2015 vs. 2017
9:30 – 9:45
4. ARDS v čase změn: síla se probouzí…
9:45 – 10:00
5. Alergologie a klinická imunologie včera, dnes a zítra
10:00 – 10:15
6. Mnohočetný myelom dříve a dnes
10:15 – 10:30
7. Vyšetrenie a liečba pacienta so závratom v súčasnosti
10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 11:05


Chirurgický blok

11:05 – 12:50

Předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

1. Tri desaťročia chirurgickej liečby karcinómu rekta - historický prehľad
11:05 – 11:20
2. Implementace principů ERAS v kolorektální chirurgii - naše 10leté zkušenosti
11:20 – 11:35
3. Milníky v diagnostice a léčbě karcinomu prsu
11:35 – 11:50
4. Peroperační ICG fluorescenční mapping sentinelových uzlin: současný trend v stagingu gynekologických zhoubných nádorů
11:50 – 12:05
5. Od Volodose a Parodiho po současnost (30 let endovaskulární reparace aneurysmat břišní aorty)
12:05 – 12:20
6. Retrospektivní sledování pacientů s Crohnovou chorobou po ileocékální resekci - soubor balonkových dilatací
12:20 – 12:35
7. Kaustická poranění horního gastrointestinálního traktu
12:35 – 12:50

Oběd

12:50 – 13:40


VARIA

13:40 – 15:25

Předsedající: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

1. Psychiatrie - State of the Art
13:40 – 13:55
2. Historie, současnost a budoucnost radioterapie v 10 minutách
13:55 – 14:10
3. HALCYON - novinka zo sveta lineárnych urýchľovačov v Komárne
14:10 – 14:25
4. Od yperitu až po biologicky podobné látky (Vývoj chemoterapie, liekovej formy a bezpečnosti pri práci)
14:25 – 14:40
5. Mikrobiologie včera a dnes... o zítřek se postarají mikroby
14:40 – 14:55
6. Moderní trendy v prenatálnej diagnostike
14:55 – 15:10
7. Kardiomyopathie - vývoj a změna diagnostiky, genetických analýz a terapie od počátku nového tisíciletí
15:10 – 15:25

Coffee break

15:25 – 15:40


Nelékařská sekce

Chirurgický blok

9:00 – 10:45

Předsedající: MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D., Mgr. Júlia Pitoňáková, Bc. Eva Jalůvková

1. Bezpečnosť pacienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
9:00 – 9:15
2. 1989 - 2019: Od "nosních mandlí" k endoskopické a rekonstrukční onkochirurgii hlavy a krku
9:15 – 9:30
3. Plason - nová voľba v ošetrovaní rán
9:30 – 9:45
4. Po cestách chirurgické laparoskopické techniky
9:45 – 10:00
5. Starostlivosť o novorodencov z pohľadu minulosti, prítomnosti a ...?
10:00 – 10:15
6. Jak rychle šel čas ... na operačních sálech
10:15 – 10:30
7. MAZE – chirurgická léčba arytmií u kardiochirurgických operací
10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 11:05


Interní blok

11:05 – 12:50

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Mgr. Barbara Jókai, Lenka Prokopová

1. Jsme v tom oba
11:05 – 11:20
2. Vplyv prostredia na pacienta pred a po rekonštrukcii oddelenia
11:20 – 11:35
3. Němá ischemie
11:35 – 11:50
4. Manažment pacienta s NCMP včera a dnes
11:50 – 12:05
5. Vliv antidepresiv na léčbu chronické rány - kazuistika
12:05 – 12:20
6. Možnosti klinické výživy v Česku od "sametu" k dnešku“
12:20 – 12:35
7. Minulosť a súčasnosť - napredovanie v odbore neurológia
12:35 – 12:50

Oběd

12:50 – 13:40


VARIA

13:40 – 15:25

Předsedající: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Mgr. Jan Vagner, PhDr. Zuzana Bukovcová

1. Srovnání objektivního a klinického nálezu u pacientů s hernií disku L5/S1 z pohledu fyzioterapie
13:40 – 13:55
2. Rádioterapia včera a dnes
13:55 – 14:10
3. Cestu hledejme společně – sociální služba ve zdravotnickém zařízení
14:10 – 14:25
4. Karbapenemázy - poznáme riziká?
14:25 – 14:40
5. IORT - intraoperační radioterapie
14:40 – 14:55
6. Prenatálna psychológia ako moderná metóda psychofyzickej prípravy matky na pôrod
14:55 – 15:10
7. Smích a klinická medicína
15:10 – 15:25

Coffee break

15:25 – 15:40


Společná sekce

Společná sekce

15:40 – 17:40

Předsedající: MUDr. Pavel Frňka, DMS, MUDr. Jiří Ševčík

1. Jak se změnily práva a povinnosti lékaře a sestry za posledních 30. let
15:40 – 16:10
2. Jak jsme se změnili my zdravotníci
16:10 – 16:40
3. Jak se změnili naši pacienti
16:40 – 17:10
4. Změny pohledu na umírání v horizontu posledních sedmi desetiletí
17:10 – 17:40

Interní grantová soutěž

Interní grantová soutěž

15:40 – 18:45

Program projednávání interní grantové soutěže najdete v sekci IGS AGEL.