Program

5. 10. 2022

Odborná přednáška: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Odborná panelová diskuze: „Digitalizace – realita českého a slovenského zdravotnictví“
Hosté budou upřesněni

6. 10. 2022

Odborný program

Lékařská sekce – bude upřesněno
Nelékařská sekce – bude upřesněno