Program

Odborná panelová diskuze, 22. 9. 2021

  1. Téma: Problematika zdravotního pojištění
  2. Téma: Elektronizace zdravotnictví

Hosté budou upřesněni.

Lékařská sekce, 23. 9. 2021

Lékařská sekce I.

Úvodní přednáška k tématu biologické léčby
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Biologická léčba v onkologii

Předsedající: prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.

1. Multidisciplinární přístup k řešení nežádoucích účinků imunoterapie 
Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
KOC Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

2. Principy účinku cílené (biologické) léčby
MUDr. Viktor Maňásek
KOC Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

3. Kazuistiky pacientů léčených cílenou léčbou
MUDr. Adam Wendrinski
KOC Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

4. Biologická léčba u gynekologických malignit
MUDr. Pavel Bartoš, PhD., M.MED, MUDr. R. Bučko, MUDr. O. Novák
KOC Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

5. Lékové interakce při cílené protinádorové léčbě
MUDr. Petr Beneš, Ph.D.; PharmDr. Daniela Konečná
onkologie, Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.;  Nemocnice AGEL Přerov, Lékárna AGEL Nový Jičín, Repharm a.s.

6. Postavenie rituximabu v liečbe hematologických malignít
prim. MUDr. Enikő Radi
HTO, Nemocnice AGEL Komárno s.r.o.


Lékařská sekce II.
Biologická léčba v interních oborech

Předsedající: Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

1. Biologická léčba u pacientů s chronickým střevním zánětem (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)
MUDr. Barbora Pipek
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

2. Kazuistika komplikovaného pacienta s Crohnovou chorobou na biologické léčbě
MUDr. Lukáš Bača
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

3. Kazuistika komplikovaného pacienta s ulcerózní kolitidou na biologické léčbě
MUDr. Klára Matušinská
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

4. Bezpečnost biologické léčby vedolizumabem a ustekinumabem podávané v průběhu gravidity pro IBD matek-výsledky
Studie multicentrická, observační, retrospektivně-prospektivní
MUDr. Barbora Pipek
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

5. Biologická léčba dyslipidémií
MUDr. Jana Kypusová
Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, a.s.

6. Pacient s chronickým střevním zánětem na biologické léčbě
Daniela Pavlíková, MUDr. Barbora Pipek, MUDr. Petr Fojtík, Ph.D.


Lékařská sekce III.
Biologická léčba v ostatních oborech

Předsedající: Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

1. Virová hepatitida C - nové možnosti terapie přímo působícími virostatiky ( DAA)
MUDr. Zdeněk Prokeš
infekční oddělení, Nemocnice AGEL Prostějov

2. Terapeutické monitorování infliximabu a adalimumabu
RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.
Laboratoře AGEL a.s.

3. Biologická léčba v revmatologii
MUDr. Vlastimil Koziel
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

4. Biologická léčba v dermatologii
MUDr. Martina Matzenauer, MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

5. Biologická léčba v oftalmologii
MUDr. Ivo Tomančák, MUDr. Jana Juhászová
Oční oddělení Nemocnice AGEL  Ostrava – Vítkovice

6. Moderná farmakoterapia a manažment pacientov so sklerózou multiplex
MUDr. Balázs Lőrincz
Nemocnice AGEL Komárno s.r.o.


Společná sekce IV, Lékaři + Nelékaři:
Léčba bolesti

Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Akútna bolesť – Manažment pre-/peri-/ a postoperačnej bolesti (Anesteziológia)
MUDr. Martina Kizeková, MUDr. Lýdia Hegedušová
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

2. Chronická nenádorová bolesť (Ortopédia/Traumatológia/Reumatológia)
MUDr. Martina Kizeková, MUDr. Lýdia Hegedušová
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

3. Manažment neuropatickej bolesti (Neurológia)
Prim.MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
Nemocnica AGEL Levoča a.s.

4. Chronická nádorová bolesť (Onkológia)
MUDr. Pavel Demeter, MBA
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

5. Keď bolí duša (Psychiatria)
Prim. MUDr. Erika Gernáthová
Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Nelékařská sekce, 23. 9. 2021

Nelékařská sekce I.
Chirurgický blok

Předsedající: Bc. Dagmar Štůralová, Mgr. Veronika Nadžadyová, MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.

1. Je empatie měřitelná?
Bc. Dagmar Štůralová
Nemocnice AGEL Podhorská a.s.

2. Menej zriedkavé komplikácie po SECTIO CESAREA
Mgr. Veronika Nadžadyová
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., člen skupiny AGEL

3. VAGINOFIXACE dle Amreicha
Mgr. Dan Toul
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

4. Péče o onkologického pacienta při léčbě kožních nádorů
Bc. Michal Žáček, Mgr. Naděžda Klečková
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

5. Význam komunikácie s pacientom v predoperačnej starostlivosti
Mgr. Veronika Bečáková
AGEL Clinic s.r.o.

6. Prístup k pacientovi v rámci pooperačnej starostlivosti
Mgr. Alena Štulrajterová
AGEL Clinic s.r.o.

7. TOS – thoracis outlet syndrom – syndrom krčního žebra
Andrea Vrbová
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

8. Stomické pomůcky včera a dnes
Lenka Melicharová, Marta Krejčí
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov


Nelékařská sekce II.
Interní blok

Předsedající: Bc. Anda Zsuzsanna, Mgr. Monika Čížková, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

1. Empatia v ošetrovateľskej starostivosti o pacientku na OAIM – kazuistika
Bc. Anda Zsuzsanna, Bc. Rebecca Holderiková, Edina Keszeghová
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

2. A jde to i jinak ...
Mgr. Monika Čížková, Bc. Nicole Pokorná , DiS., Simona Grigárková
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Šternberk

3. 5250 dnů v kómatu, 5250 dnů bez dekubitů
Mgr. Lenka Rychlá, DiS.
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

4. „Emócie verzus profesionalita sestry vo vzťahu k zomierajúcemu pacientovi“
Bc. Jana Repáková, Mgr. Lýdia Dzurillová, Mgr. Anna Sedláková, Mgr. Andrea Barbušová
Nemocnica AGEL Levoča a.s.

5. Benefity paliativní medicíny 21 století
Bc. Danuše Kozáková
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov

6. ECMO - specifický pacient, specifická péče
Mgr. David Stebel
Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

7. Ergoterapeutické intervence pro domácí prostředí
Mgr. Andrea Typovská
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov


Nelékařská sekce III.
VARIA

Předsedající: Mgr. Vlastimil Kolár, Bc. Bohumila Lokajová, DiS., MUDr. Pavel Frňka, DMS

1. Zvyšovanie kvality vo FNsP Skalica a.s
Mgr. Katarína Filípková, Mgr. Mária Srholcová
Fakultna nemocnica s poliklinikou Skalica, člen skupiny AGEL

2. „Být nablízku" – Duchovní péče v nemocnicích
Mgr. Kateřina Grygová
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Šternberk

3. Emócie – pomáhajú či komplikujú zdravotnú starostlivosť?
Mgr. Vlastimil Kolár
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

4. Manažment  ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s klostrídiovou infekcoiu
Bc. Kolibačová Monika, Mgr. Ješková Katarína
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.

5. Romové a nemoc
Bc. Bohumila Lokajová, DiS.
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

 6. Zkušenosti s bazální stimulací
Mgr. Lenka Nevřelová
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Přerov

7. Komplexní péče o seniory je zdravotní i sociální. Kde je hranice a kdo ji určuje?
Mgr. Alice Ručková, MBA, Mgr. Eva Palianová
Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.

8. Profesionalita v ošetrovateľskej starostlivosti počas COVID-19. Čo nás pandémia naučila?
Mgr. Silvia Lážová, dipl.s., Mgr. Anna Tóthová
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.