Hosté panelové diskuze

Ing. Zdeněk Kabátek

Ing. Zdeněk Kabátekředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Zdeněk Kabátek získával manažerské a profesní zkušenosti v privátní sféře, také ve společnosti ČEZ – Elektrárně Temelín i při svém působení v nemocnici v Písku. Řídil přímo řízené organizace v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR a od roku 2012 je ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Ladislav Dušek vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně, stále působí na Lékařské fakultě a na Přírodovědecké fakultě MU. Je také ředitelem Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně.

Odborník na analýzu a hodnocení biologických a klinických dat, aplikaci statistických metod v biologii a medicíně, vývoj software pro zdravotnictví, biostatistiku, prediktivní onkologii a epidemiologie, informační technologie v medicíně.

Ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je od roku 2014.

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová Statutární zástupce ředitele ÚZIS ČR

Hlavní oblastí, které se věnuje v současné době, jsou právní analýzy týkající se ochrany osobních údajů a využití dat v resortu zdravotnictví a tvorba či úpravy legislativy resortu zdravotnictví v této oblasti. Připravovala či podílela se a podílí na úpravách zákonů a prováděcích právních předpisů resortu zdravotnictví. Podílela se jako hlavní autor spolu s kolektivem na tvorbě zákona o elektronizaci zdravotnictví, který spatřil světlo světa ve Sbírce zákonů pod č. 325/2021 Sb., stejně jako zákona č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví. Tvořila metodiku implementace Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví a napsala k tomu spolu s kolektivem dvě publikace. Zatím poslední její publikací je publikace o tvorbě, principech a výkladu zákona o elektronizaci zdravotnictví – Elektronizace zdravotnictví řečí paragrafů TĚŠITELOVÁ, Vladimíra. Elektronizace zdravotnictví řečí paragrafů: VERZE 1.1. Kolektiv: M. BLAHA, D. KLIMEŠ, L. DUŠEK, R. POLICAR. Praha: ÚZIS ČR, 2021, 345 s. ISBN 978-80-7472-189-2.

Ing. Zdeněk Kabátek

MUDr. Jakub Fejfarpředseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Jakub Fejfar vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v nemocnicích ve Valašském Meziříčí, v Novém Jičíně a v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Od roku 2012 působí na různých pozicích v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s., aktuálně jako předseda představenstva. Ve skupině AGEL je garantem pro elektronizaci a telemedicínu.

Je také externím auditorem a konzultantem SAK.

Ing. Zdeněk Kabátek

Ing. Richard Strapkopředseda představenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa SR

Vrcholový manažment ľudí a firiem je súčasťou jeho profesionálneho života viac ako 20 rokov. Stál v čele tímov medzinárodných spoločností ING Nationale Nederlanden, poisťovni Allianz alebo v poisťovni Aegon. Aktuálne všetky svoje skúsenosti v oblasti finančných služieb a poisťovníctva venuje najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku- VšZP. Spolu so svojim tímom poisťovňu reformuje a pracuje na tom, aby sa VšZP stala synonymom dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, inovatívnych liečebných postupov, najnovších technológií a ľudskosti.

Ing. Elena Májeková

Ing. Elena Májekováčlenka představenstva a ředitelka sekcie zdravotného poistenia, Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Elena Májeková po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila deväť rokov v oblasti stavebníctva a následne prešla do sféry komerčného poisťovníctva.

V Union poisťovni a.s. ponúkajúcej komerčné poistenie pôsobí dodnes ako člen predstavenstva. Postupným preberaním zodpovednosti za jednotlivé oblasti spoločnosti zastávala pozíciu riaditeľky sekcie neživotného poistenia.

Od roku 2006 – kedy vznikla Union zdravotná poisťovňa a.s. – je členkou predstavenstva, a riaditeľkou sekcie zdravotného poistenia zodpovednou za nákup zdravotnej starostlivosti , tvorby programov zdravia , za zúčtovanie zdravotnej starostlivosti a súčasne oblasť revízií a schvaľovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a centrálny nákup liekov.

Elena Májeková pôsobí aj vo viacerých pracovných skupinách v oblasti zdravotného poistenia v medzinárodných poisťovacích skupinách Achmea a Eurapco. Zároveň zastáva funkcie člena predstavenstva Holandskej obchodnej komory a člena riadiaceho výboru DRG zastupujúceho Union zdravotnú poisťovňu.

Martin Smatana

Martin Smatanamedicínský analytik

Martin Smatana študoval v Oxforde a promoval v odbore zdravotnícky manažment na Imperial College London. V Británii neskôr pôsobil ako analytik v štátnom zdravotníckom inštitúte.

Od roku 2014 pracoval na ministerstve zdravotníctva a od roku 2016 šéfoval IZP a mal na starosti rozpočet, reformné projekty a úsporné opatrenia. Počas ozdravného plánu bol členom Dozornej rady VšZP, v dozornej rade, ako predseda pôsobí naspäť od rok 2022. Dnes pracuje ako analytik, je autorom viacerých publikácií, držiteľom úradníckeho činu roka a prednáša zdravotnú ekonomiku a politiku na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

MUDr. Jakub Rybár

MUDr. Jakub Rybárvýkonný ředitel AGEL Clinic

Jakub Rybár vyštudoval Lekársku fakultu UK. Pôsobil na Národnom onkologickom ústave a NsP Medissimo a získal špecializáciu z chirurgie. Následne pôsobil postupne ako riaditeľ NsP Medissimo, NsP Novapharm a Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEK Skalica a Rádiologia s.r.o. a ako riaditeľ AGEL Clinic Bratislava. V rámci skupiny AGEL sa podieľa na rozvojových projektoch telemedicíny a robotiky.