Registrace posteru

Osobní údaje

Pracoviště

Kategorie

Soubor posteru (dokument PDF, PPT)

Technické parametry posteru:

Poster vytvořený v šabloně (english version) dle instrukcí níže dodejte v elektronické podobě jako přílohu v registračním formuláři. V případě, že Váš poster není v tuto chvíli připraven, odešlete ho nejpozději do 20.9.2019 na adresu sympozium2019@agel.cz

Příprava e-posterů v MS PowerPoint:

 1. Podporované formáty pro zaslání posterů jsou PDF, PPT.
 2. Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 67 x 96,15 cm (š x v).
 3. E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům - šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 67 cm), délka je libovolná (posterem lze rolovat).
 4. E-posterové obrazovky jsou vybaveny funkcí “zoom", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na eposteru bude možné při prohlížení zvětšit.
 5. Výroba e-posteru v programu MS PowerPoint:
  1. nastavení velikosti dokumentu (šířka 67 cm, výška dle potřeby) v "Návrh/Vzhled stránky"
  2. vložení textů, grafů a obrázků do šablony
  3. export ve formátu PPT nebo PDF (300 dpi, minimálně 100 dpi)

Další informace k posterové sekci Vám poskytneme na sympozium2019@agel.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že z akce 13. Sympozium AGEL budou pořizovány, zpracovány a následně zveřejněny obrazové a zvukové záznamy (fotografie a audio/videozáznamy). Tyto obrazové a zvukové záznamy budou použity zejména k propagaci této akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 00534111, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20225, a osob tvořících koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v němž má řídící postavení společnost AGEL a.s. (= Skupiny AGEL – viz také www.agel.cz).