Registrace

Jako přednášející (aktivní účastník) je považován pouze první uvedený autor přednášky. Ostatní autoři NEJSOU přednášejícími (aktivními účastníky) a musí se zaregistrovat v sekci „divák“. Přednášející má nárok na vstup bez úhrady registračního poplatku na celou dobu akce.

Jako autor posteru (aktivní účastník) je považován pouze první uvedený autor v pořadí. Ostatní autoři NEJSOU autoři posteru (aktivními účastníky) a musí se zaregistrovat v sekci „divák“. Autor posteru má nárok na vstup bez úhrady registračního poplatku na celou dobu akce.

Divák (pasivní účast)

registrace probíhá do 10. 9. 2021

Přednášející 23.9.

registrace probíhá do 10. 9. 2021

Poster

registrace probíhá do 10. 9. 2021