Registrace

Přednášející (aktivní účastník) je pouze první uvedený autor přednášky. Ostatní autoři NEJSOU přednášejícími (aktivními účastníky) a musí se zaregistrovat v sekci „divák“. Přednášející má nárok na vstup bez úhrady registračního poplatku na celou dobu akce.

Autor posteru (aktivní účastník) je pouze první uvedený autor v pořadí. Ostatní autoři NEJSOU autory posteru (aktivními účastníky) a musí se zaregistrovat v sekci „divák“. Autor posteru má nárok na vstup bez úhrady registračního poplatku na celou dobu akce.

01

Divák (pasivní účast)

registrace probíhá do 20. 9. 2022

02

Přednášející 6.10.2022

registrace probíhá do 20. 9. 2022

03

Poster

registrace probíhá do 20. 9. 2022